Danmarks deltagere fordelt på typer

Danske deltagere i Horizon 2020 kommer hovedsageligt fra universiteterne, og universiteterne modtager også det største EU-tilskud. Det viser tal fra oktober 2019.
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk

Hvem deltager, og hvor mange midler modtager de?

De offentlige aktører (højere læreanstalter, herunder universiteterne, og offentlige institutioner) dominerer deltagelsen ved at udgøre tilsammen 49,21 % af danske partnere og modtager 57,51 % af det samlede EU-tilskud til Danmark pr. oktober 2019.

Til sammenligning kommer 32,04 % af deltagerne fra private kommercielle virksomheder, der modtager 26,95 % af midlerne under Horizon 2020.

Vi kan ikke se, hvor stor en del af partnere fra kategorien 'ikke-kommerciel forskningsinstitution', som er enten privat eller offentlig.

Figur: Danske partnere og deres tilskud fordelt på deltagertype

Du kan se procenttallene pr. oktober 2019 ved at flytte markøren hen over de farvede udsnit af cirklen.

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 14.10 2019

Danmark versus andre lande

Når man ser på samtlige deltagerlande i Horizon 2020, så udgør de højere læreanstalter (herunder universiteterne) og de offentlige institutioner ikke så stor en andel af alle deltagere og modtager ikke så stor en del af EU-tilskuddet, som de gør i Danmark. Her er virksomheder og andre deltagertyper mere aktive deltagere og tilskudsmodtagere.

Figur: Alle EU-partnere og deres tilskud fordelt på deltagertype

Du kan se procenttallene pr. oktober 2019 ved at flytte markøren hen over de farvede udsnit af cirklen.

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 14.10 2019

Senest opdateret 29. maj 2020