Gå til indhold

Danske virksomheder i Horizon 2020

1.128 deltagere fra virksomheder i Danmark henter tilsammen cirka 435 millioner euro fra Horizon 2020 til forskning og innovation. Det viser tal pr. marts 2021. Læs her, hvordan de fordeler sig regionalt, og hvilke regioner, der har største succes med deres ansøgning.
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Virksomhedernes hjemtag fra Horizon 2020

Tallet 1.128 deltagere fra virksomheder i Danmark er baseret på, at hver deltager tæller en gang pr. projekt de deltager i. Det vil sige, deltager man i tre forskellige projekter, tæller man med tre gange i statistikken. Tallet er altså ikke udtryk for, at 1.128 forskellige virksomheder deltager i Horizon 2020, men at virksomhedsansatte deltager 1.128 gange i Horizon 2020.

Virksomhedernes hjemtag fordelt regionalt

Hovedstadens virksomheder henter pr. marts 2021 den største del af Horizon 2020-midlerne til danske virksomheder med i alt 231 mio. euro. Det svarer til over halvdelen af de uddelte forsknings- og innovationsmidler fra Horizon 2020 til virksomheder i Danmark. Virksomheder i Region Sjælland henter færrest midler med ca. 25 mio. euro. Det svarer til cirka 6 % af de uddelte midler fra Horizon 2020 til danske virksomheder.  

Figur 1: Bevillinger (mio. euro) til danske virksomheder fra Horizon 2020 fordelt på regioner

Flyt markøren over søjlerne i diagrammet for at se det nøjagtige antal bevilliget midler pr. marts 2021.

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 05.03..2021

Virksomheders succesrater

Virksomheder i Region Nordjylland har størst succes med deres ansøgninger, idet regionens succesrate for ansøgninger med danske virksomheder er 16,30 %.

Figur 2: Succesrater for ansøgninger med danske virksomheder fordelt på regioner

Flyt markøren over søjlerne i diagrammet for at se den nøjagtige succesrate for ansøgninger med virksomheder pr. marts 2021.

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 05.03.2021

Senest opdateret 15. juni 2021