Clean Sky 2 – Luftfartsteknik og lufttransport

Virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner samt andre offentlige institutioner kan opnå tilskud til at gennemføre industridrevne forskningsprojekter inden for lufttransport. Clean Sky 2 skal være med til at skabe et innovativt lufttransportsystem og nedbringe påvirkninger af miljøet.
Kontakt
Jakob Just Madsen
Leder af DANRO i Bruxelles
Tlf.: +32 2 213 4164
Email: jjm@ufm.dk
Anne Maibohm Haridt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Clean Sky 2 er etableret som et offentligt-privat partnerskab, der skal fremme forbindelser mellem forskellige organisationer og bygge videre på EU's forsknings- og udviklingskapacitet indenfor luftteknik og -transport.

Budgettet for Clean Sky 2 er på ca. 4 milliarder euro i perioden fra 2015 til og med 2023. Europa-Kommissionen og industrien betaler hver deres halvdel af budgettet.

Clean Sky 2 er tilknyttet delprogrammet Transport i Horizon 2020.

 

Hvem kan ansøge og ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist ca. fire gange årligt. Opslag bliver offentliggjort i det omfang der er behov for ekspertise ud over den som Clean Sky 2's primære medlemmer besidder.

Clean Sky 2-midler kan søges af:

  • virksomheder
  • universiteter
  • forskningsinstitutioner, herunder GTS-institutterne
  • offentlige institutioner.

Hvad kan du søge støtte til?

Støtten sigter mod at føre til en tidlig introduktion af nye og grønne lufttransportsprodukter. Målet er at fremskynde udviklingen af teknologier og nedbringe lufttransportens indvirkning på miljøet, forøge den europæiske industris konkurrenceevne samt tilskynde den øvrige luftfart til at udvikle grønnere produkter.  

Der ydes støtte til forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Der gives også støtte til andre aktiviteter som for eksempel uddannelse, administration og udbredelse af viden.

Krav

Det enkelte opslag fastsætter udvælgelseskriterierne. For at kunne opnå tilskud skal virksomheden have hjemsted i et EU-medlemsland eller et associeret land.

Afhængigt af opslaget kan man søge som partner, underleverandør eller som associeret til specifik arbejdspakke.

Små og mellemstore virksomheder tilskyndes at deltage i Clean Sky 2-projekter.

Hvordan ansøger jeg?

Opslag offentliggøres, når der er behov for yderligere teknisk kapacitet. Opslag og ansøgningsfrister offentliggøres på:

Yderligere information om Clean Sky 2:

Senest opdateret 04. september 2019