Clean Sky – Luftfartsteknik og lufttransport

Kontakt
Leder af DANRO i Bruxelles
Telefon: +32 2 213 4164
E-mail: jjm@ufm.dk

Virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner samt andre offentlige institutioner kan opnå tilskud til at gennemføre industridrevne forskningsprojekter inden for lufttransport. Clean Sky skal være med til at skabe et innovativt lufttransportsystem og nedbringe påvirkninger af miljøet.

Clean Sky er etableret som et offentligt-privat partnerskab, der skal fremme forbindelser mellem forskellige organisationer og bygge videre på EU's forsknings- og udviklingskapacitet indenfor luftteknik og -transport.

Budgettet for Clean Sky er på ca. 12 milliarder kroner i perioden fra 2008 til og med 2013. Europa-Kommissionen og industrien betaler hver deres halvdel af budgettet.

Hvem kan ansøge og ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist ca. fire gange årligt. Opslag bliver offentliggjort i det omfang de enkelte ITD'ere – Integrated Technology Demonstrators – har behov for yderligere ekspertise.

Clean Sky kan søges af:

  • virksomheder
  • universiteter
  • forskningsinstitutioner, herunder GTS-institutterne
  • offentlige institutioner.

Hvad kan du søge støtte til?

Støtten sigter mod at føre til en tidlig introduktion af nye og grønne lufttransportsprodukter. Målet er at fremskynde udviklingen af teknologier og nedbringe lufttransportens indvirkning på miljøet, forøge den europæiske industris konkurrenceevne samt tilskynde den øvrige luftfart til at udvikle grønnere produkter.  

Der ydes støtte til forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Der gives også støtte til andre aktiviteter som for eksempel uddannelse, administration og udbredelse af viden.

Krav

Det enkelte opslag fastsætter udvælgelseskriterierne. For at kunne opnå tilskud skal virksomheden have hjemsted i et EU-medlemsland eller et associeret land.

Afhængigt af opslaget kan man søge som partner, underleverandør eller som associeret til en ITD.

Små og mellemstore virksomheder tilskyndes til at deltage i Clean Sky-projekter.

Hvordan ansøger jeg ordningen?

Opslag offentliggøres, når der er behov for yderligere teknisk kapacitet. Der er for tiden fire årlige opslag. Opslag og ansøgningsfrister offentliggøres på:

Senest opdateret 16. januar 2014