Gå til indhold

ECSEL (tidligere Artemis)

Virksomheder kan opnå tilskud til industridrevne forskningsprojekter inden for området indlejrede systemer. Programmet administreres af Innovationsfonden.
Kontakt
Line Lange Nielsen
-
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk
Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk

ECSEL er organiseret som et såkaldt Joint Technology Initiative (JTI) mellem den europæiske IKT-industri, EU og nationale forskningsfinansierende myndigheder.  ECSEL lancerer konkurrenceudsatte opslag om medfinansiering af projekter. Budgettet til disse opslag sammensættes af midler fra EU og fra de nationale forskningsfinansierende myndigheder (såkaldt mellemstatslig medfinansiering). Projektdeltagere supplerer derudover med egenfinansiering.

Danmark er medlem af ECSEL og det er Innovationsfonden, der er den nationale forskningsfinansierende myndighed. Det er frivilligt for de nationale forskningsfinansierende myndigheder at deltage og indskyde budget i de årlige opslag. Deltagere fra et EU-land, hvor den forskningsfinansierende myndighed har valgt ikke at bidrage økonomisk, kan dog ved sin deltagelse i et projekt kun opnå midler fra den afsatte EU-medfinansiering, der aktuelt ligger på mellem 25-35 % af de samlede omkostninger ved projektet. Innovationsfonden bidrog i 2014 og 2015 med 6 mio. kr. årligt til national medfinansiering af danske deltagere, men har siden da valgt at prioritere sine midler anderledes og deltager ikke økonomisk.

Innovationsfonden

ESCEL (tidligere Artemis) programmet hører under Innovationsfonden.

For mere information om ESCEL, kontakt Innovationsfonden, tlf. 6190 5000, e-mail: kontakt@innofond.dk

 

Senest opdateret 25. februar 2021