ENIAC – Nanoelektronik

Virksomheder og forskere kan opnå tilskud til industridrevne forskningsprojekter inden for nanoelektronik. Formålet med ENIAC er at fremme offentlig-private partnerskaber og opnå synergi og koordinering af den europæiske forsknings- og udviklingsindsats vedrørende nanoelektronik.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 66
E-mail: cho@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 88
E-mail: klk@ufm.dk

Danmark er ikke medlem af ENIAC og bidrager derfor ikke økonomisk til danske deltagere i ENIAC-programmet. EU's bidrag til ENIAC udgør 450 millioner euro frem til 2017 og kommer fra budgettet for temaet Informations- og Kommunikationsteknologi IKT under COOPERATION i EU's 7. rammeprogram. Hertil kommer finansiering fra ENIAC-medlemslande og projektdeltagernes egenfinansiering.

Hvem kan ansøge?

  • Virksomheder, uanset størrelse
  • Universiteter
  • GTS-institutter.

Tilskudssats til danske deltagere

Der var i 2011 et støttebeløb fra ENIAC på 18,7 millioner euro til uddeling. Danmark er ikke medlem af ENIAC, men danske partnere kan deltage og får et tilskud på 16,7 procent af den danske deltagers projektomkostninger.

 

Senest opdateret 30. januar 2013