EURATOM

Euratom programmet løber parallelt med det 7. rammeprogram (FP7), dog indtil videre kun til udgangen af 2011. Programmet finansierer dels EU's egne nukleare forskningsaktiviteter indenfor EU's Fælles Forskningscenter (JRC), men også en række projekter der udbydes på samme måde som i FP7.
Kontakt
Jakob Just Madsen
Leder af DANRO i Bruxelles
Tlf.: +32 2 213 4164
Email: jjm@ufm.dk

Budgettet for 2007-2011 til EURATOM er fordelt således:

  • 2,1 mia. kr. til fissionsforskning
  • 3,9 mia. kr. til EU's Fælles Forskningscenter (FFC).
  • 14,6 mia. kr. til fussionsforskning, bl.a. til EU's deltagelse i ITER. Der kan ikke søges midler direkte fra fussionsprogrammet.

Programmet forventes forlænget til udgangen af 2013, så det kommer til at løbe i takt med FP7.

Hvem kan ansøge?

Virksomheder, foreninger og offentlige institutioner som f.eks. universiteter og hospitaler kan søge på opslagene fra EURATOM.

Hvad kan du søge støtte til?

Der gives støtte til både forsknings-, koordinerings og træningsaktiviteter, afhængigt af det valgte emne. Flere oplysninger fremgår af opslaget.

Krav

Ansøgningskonsortiet skal som hovedregel bestå af minimum tre partnere med hjemsted i minimum tre forskellige EU-medlemslande eller lande associeret med FP7. Disse partnere skal være uafhængige af hinanden.

Hvordan ansøger jeg ordningen?

Ansøgninger skal indsendes online via Participant Portal Submission System - PPSS.

Eksterne links

Senest opdateret 30. januar 2013