EURATOM

Euratom programmet løber parallelt med Horizon 2020 til udgangen af 2020. Programmet finansierer dels EU's egne nukleare forskningsaktiviteter indenfor EU's Fælles Forskningscenter (JRC), men også en række projekter der udbydes på samme måde som i Horizon 2020.
Kontakt
Jakob Just Madsen
Leder af DANRO i Bruxelles
Tlf.: +32 2 213 4164
Email: jjm@ufm.dk

Budgettet for 2019-2020 til EURATOM er fordelt således:

  • 1,1 mia. kr. til fissionsforskning
  • 2 mia. kr. til EU's Fælles Forskningscenter (FFC).
  • 2,6 mia. kr. til fussionsforskning, bl.a. til EU's deltagelse i ITER.

Programmet fortsætter under Horizon Europe, og forventes i første omgang forlænget til udgangen af 2025.

Hvem kan ansøge?

Virksomheder, foreninger og offentlige institutioner som f.eks. universiteter og hospitaler kan søge på opslagene fra EURATOM.

Hvad kan du søge støtte til?

Der gives støtte til både forsknings-, koordinerings og træningsaktiviteter, afhængigt af det valgte emne. Flere oplysninger fremgår af opslaget.

Krav

Ansøgningskonsortiet skal som hovedregel bestå af minimum tre partnere med hjemsted i minimum tre forskellige EU-medlemslande eller lande associeret med Horizon 2020. Disse partnere skal være uafhængige af hinanden.

Hvordan ansøger jeg ordningen?

Ansøgninger skal indsendes online via Funding and Tenders Portal.

Eksterne links

Senest opdateret 06. januar 2020