FCH – Brint- og brændselsceller

Teknologiinitiativet for brændselsceller og brint (FCH Joint Undertaking) er baseret på arbejdet i Den Europæiske Teknologiplatform for brint og brændselsceller.
Kontakt
Jonas Toft Ludvigsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Danmark har betydelige interesser i forhold til brændselscelle- og brintteknologien i FCH-samarbejdet, da Danmark har flere stærke forskningsmiljøer og virksomheder inden for brændselsceller og brint.

FCH Joint Undertaking sigter mod at skabe nye brint- og brændselscelleteknologier, der er ’klar til brug’, og som kan markedsføres kommercielt. Målet er at skabe en ny generation af prototyper og demonstrationer til tests og validering indenfor områder som transport og stationær og transportabel anvendelse.

FCH - Brint- og brændselsceller er tilknyttet delprogrammet Energi i Horizon 2020.

Formål med FCH

Formålet er at:

  • Øge synergieffekten mellem grundforskningen og industriens anvendelsesorienterede forskning, udvikling og demonstrationsprojekter
  • Levere stabil brint- og brændselscelleteknologi helt frem til kommercielt afsæt
  • Reducere markedsintroduktionen med to til fem år.

Finansiering af FCH

Det samlede budget for FCH JU i perioden 2014-2020 er på 1,33 milliarder euro. Heraf forventes EU at bidrage med 665 millioner euro. Resten af finansieringen kommer fra industri- og forskningspartnerne.

Dokumenter

Fordelingen af midlerne for hele perioden fastlægges af FCH Joint Undertakings medlemmer i en MAIP-Multi Annual Implementation Plan.

De årlige opslag offentliggøres i en AIP-Annual Implementation Plan

Krav til deltagere

For at søge som koordinator, skal man være medlem af JTI’ens Industrial Group eller Research Group. Andre interesserede kan tilbyde sig som partnere til konsortier dannet med et medlem i koordinatorrollen.

Danske medlemmer af Industrial Group:

   • Ballard Power System Europe A/S
   • Danish Power Systems
   • EWII Fuel Cells A/S 
   • M-field Energy ApS
   • Nel Hydrogen

Danske medlemmer af Research Group

   • Aalborg Universitet
   • Risø-DTU.

Den nationale organisation

Søg medlemskab

Virksomheder kan tilmelde sig "Industrial Group" ved at henvende sig til: secretariat@FCHindustry-JTI.eu

Forskningsinstitutioner kan tilmelde sig "Research Group" via formularen neden for.

 

Senest opdateret 24. juli 2020