FCH – Brint- og brændselsceller

Teknologiinitiativet for brændselsceller og brint (FCH Joint Undertaking) er baseret på arbejdet i Den Europæiske Teknologiplatform for brint og brændselsceller.

Danmark har betydelige interesser i forhold til brændselscelle- og brintteknologien i FCH-samarbejdet, da Danmark har flere stærke forskningsmiljøer og virksomheder inden for brændselsceller og brint.

FCH Joint Undertaking sigter mod at skabe nye brint- og brændselscelleteknologier, der er ’klar til brug’, og som kan markedsføres kommercielt. Målet er at skabe en ny generation af prototyper og demonstrationer til tests og validering indenfor områder som transport og stationær og transportabel anvendelse.

Formål med FCH

  • Formålet er at:
    Øge synergieffekten mellem grundforskningen og industriens anvendelsesorienterede forskning, udvikling og demonstrationsprojekter
  • Levere stabil brint- og brændselscelleteknologi helt frem til kommercielt afsæt
  • Reducere markedsintroduktionen med to til fem år.

Finansiering af FCH

Det samlede budget for FCH JU frem til 2017, forventes at være mindst 940 millioner euro. Heraf forventes EU at bidrage med 470 millioner euro, som kommer fra EU's 7. rammeprograms budget til temaet Energi under COOPERATION.

Dokumenter

Fordelingen af midlerne for hele perioden fastlægges af FCH Joint Undertakings medlemmer i en MAIP-Multi Annual Implementation Plan.

De årlige opslag offentliggøres i en AIP-Annual Implementation Plan

Krav til deltagere

For at søge som koordinator, skal man være medlem af JTI’ens Industrial Group eller Research Group. Andre interesserede kan tilbyde sig som partnere til konsortier dannet med et medlem i koordinatorrollen.

Danske medlemmer af Industrial Group:

  • H2 Logic A/S
  • IRD Fuel cells A/S
  • Topsoe Fuel cells A/S.

Danske medlemmer af Research Group

  • Aalborg Universitet
  • Risø-DTU.

Søg medlemskab

Virksomheder kan tilmelde sig "Industrial Group" ved at henvende sig til: secretariat@FCHindustry-JTI.eu

Forskningsinstitutioner kan tilmelde sig "Research Group" via formularen neden for.

Senest opdateret 10. marts 2016