Innovative Medicines Initiative (IMI2)

Innovative Medicines Initiative (IMI) er Europas største offentlig-private partnerskab indenfor biovidenskab. IMI blev søsat i 2008, og fornyet under EUs rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 88
E-mail: klk@ufm.dk

IMI skal løbe over de næste 10 år (2014-24) og har et budget på ca. 3, 3 mia. euro.

Partnerskabets formål er at forbedre lægemiddeludviklingsprocessen, gennem præ-kompetitiv forskning og- udviklingssamarbejde navnlig indenfor områder med et umødt medicinsk behov.

Europa-Kommissionen finansierer ca. halvdelen af budgettet, mens den anden halvdel finansieres af Den Europæiske Sammenslutning af Medicinalindustri-foreninger (EFPIA) i form af 'in kind' bidrag (lønninger og laboratoriefaciliteter mv.)

IMI2 har fire prioriterede forskningsområder:

 1. Target validering og forskning i biomarkører 
 2. Innovation indenfor kliniske forsøg
 3. Innovative lægemidler
 4. Patientcentrerede compliance-programmer 

IMI2 har særligt fokus på en række definerede sundhedsudfordringer, herunder antimikrobiel resistens, diabetes, neurodegenerative og kardiovaskulære sygdomme.

Hvem kan deltage?

De typiske deltagere i IMI-projekter er:

 • Store lægemiddelfremstillende virksomheder, der er medlemmer af EFPIA
 • Små og mellemstore virksomheder
 • Mid-cap virksomheder (omsætning ≤ 500 mio euro)
 • Patientforeninger
 • Universiteter og andre forskningsinstitutioner
 • Hospitaler
 • Regulatoriske institutioner.

Opslag – hvad kan der ydes støtte til?

Der ydes støtte til forskningssamarbejder inden for opslåede forskningsemner. Forskningsemnerne og ansøgningsfrister opslås på IMI’s hjemmeside .

Åbne opslag og ansøgningsfrister

OpslagIndholdDeadline

Exploitation of IMI project results

The call focuses on the subsequent exploitation and sustainability of key results from a number of finished IMI projects.

24 October 2017 – 17:00 hours CET.

Seven Research and Innovation Action (RIA) topics:

 1. Development and validation of technology enabled, quantitative and sensitive measures of functional decline in people with early stage Alzheimer’s disease (RADAR-AD)
 2. FAIRification of IMI and EFPIA data
 3. Development of sensitive and validated clinical endpoints in primary Sjögren’s Syndrome (pSS)
 4. European Health Data Network (EHDN)
 5. Analysing the infectious disease burden and the use of vaccines to improve healthy years in aging populations
 6. Discovery and characterisation of blood-brain barrier targets and transport mechanisms for brain delivery of therapeutics to treat neurodegenerative & metabolic diseases
 7. European Screening Centre: unique library for attractive biology (ESCulab)24 October 2017 – 17:00 hours CET.

Ansøgningsprocedurer og krav

Ansøgningen for IMI2-projekter er en to-trins procedure. I første trin indsender ansøgerkonsortierne en relativt kort ansøgning via IMI’s elektroniske ansøgningssystem. Vinderkonsortiet kobles derpå med EFPIA konsortiet (grupper af EFPIA- medlemsvirksomheder), og sammen skriver de en fuld ansøgning til trin 2.

Et ansøgerkonsortium til trin 1 skal bestå af minimum tre uafhængige juridiske enheder (som ikke er medlem af EFPIA) fra 3 forskellige EU/associerede lande. Tilskudsraten er 100 % for forskningsaktiviteterne plus 25 % til dækning af de indirekte udgifter.

Læs mere om ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse på IMI's hjemmeside hvor de også er adgang til en helpdesk vedrørende IMI samt til en separat helpdesk vedrørende intellektuelle rettigheder.

Find partnere til dit IMI2 projekt

Du kan søge partnere til det første opslag under IMI2 ved hjælp af følgende partnersøgningsværktøjer:

Tilmeld dig IMI’s nyhedsbrev

Du kan via  IMI-sekretariatets nyhedsbrev kan du holde orienteret om IMI.

Nationale IMI events

Senest opdateret 27. juli 2017