JTI Bio-Based Industries (BBI)

Det offentlige-private partnerskab Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) blev etableret i 2014 under Horizon 2020. Programmet har et samlet budget på omkring 3,7 mia. euro for perioden 2014-2020.

Af budgettet finansieres omkring 1 mia. euro af Europa-Kommissionen og 2,7 mia. euro af et industrikonsortium bestående af en række virksomheder inden for de biobaserede industrier.

Hovedformålet med BBI-JU er at understøtte overgangen til en mere ressourceeffektivt og bæredygtig biobaseret økonomi og bidrage til øget vækst og beskæftigelse, særligt i landdistrikter, samtidig med, at der spares ressourcer, og omkostningerne for miljøet mindskes.
Hovedfokus for programmet er udviklingen af fem nye biobaserede værdikæder fra primær produktion til forbrugerprodukter.

Programmet for 2020 åbnede den 15. april 2020 og lukker den 3. september 2020. Programmet adresserer 16 forskellige emner og bygger på fire strategiske fokusområder:

  1. Fremme udbud af bæredygtige biomasse-råmaterialer med henblik på at imødekomme både eksisterende og nye værdikæder
  2. Optimere processerne i integrerede bioraffinaderier gennem forskning, udvikling og
    innovation
  3. Udvikle innovative biobaserede produkter til identificerede markedsbehov
  4. Fremskynde optagelsen og anvendelsen af biobaserede produkter på markedet

Bio-Based Industries Joint Undertaking  (BBI-JU) er tilknyttet delprogrammet Bioøkonomi i Horizon 2020.

 

Læs mere

Senest opdateret 24. juli 2020