JTI Bio-Based Industries (BBI)

Det offentlige-private partnerskab Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) blev etableret i 2014 under Horizon 2020. Programmet har et samlet budget på omkring 3,7 mia. euro for perioden 2014-2020.
Kontakt
Niels Gøtke
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 83 96
Email: nigoe@ufm.dk
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

Af budgettet finansieres omkring 1 mia. euro af Europa-Kommissionen og 2,7 mia. euro af et industrikonsortium bestående af en række virksomheder inden for de biobaserede industrier.

Hovedformålet med BBI-JU er at understøtte overgangen til et mere ressourceeffektivt og bæredygtig biobaseret økonomi og bidrage til øget vækst og beskæftigelse, særligt i landdistrikter, samtidig med at der spares ressourcer og omkostningerne for miljøet mindskes.
Hovedfokus for programmet er udviklingen af fem nye biobaserede værdikæder fra primær produktion til forbrugerprodukter.

Programmet for 2019 bygger på fire strategiske fokusområder

  1. Fremme udbud af bæredygtige biomasse-råmaterialer med henblik på at imødekomme både eksisterende og nye værdikæder
  2. Optimere processerne i integrerede bioraffinaderier gennem forskning, udvikling og innovation
  3. Udvikle innovative biobaserede produkter til identificerede markedsbehov
  4. Fremskynde optagelsen og anvendelsen af biobaserede produkter på markedet

JTI Bio-Based Industries (BBI) er tilknyttet delprogrammet Bioøkonomi i Horizon 2020.

 

Læs mere

Senest opdateret 08. juli 2019