JTI Bio-Based Industries (BBI)

Det offentlige-private partnerskab Bio-based Industries (BBI) blev etableret i 2014 som et nyt Joint Technology Initiative (JTI) under Horizon 2020. Programmet har et samlet budget på omkring 3,7 mia. euro for perioden 2014-2020.
Kontakt
Kontorchef
Telefon: +45 72 31 83 96
E-mail: nigoe@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 17
E-mail: stbj@ufm.dk

Af budgettet finansieres omkring 1 mia. euro af Europa-Kommissionen og 2,7 mia. euro af et industrikonsortium bestående af en række virksomheder inden for de biobaserede industrier.

Hovedformålet med JTI Bio-Based Industries er at understøtte overgangen til et mere ressourceeffektivt og bæredygtig biobaseret økonomi og bidrage til øget vækst og beskæftigelse, særligt i landdistrikter, samtidig med at der spares ressourcer og omkostningerne for miljøet mindskes.

Hovedfokus for programmet er udviklingen af fem nye biobaserede værdikæder fra primær produktion til forbrugerprodukter.

Programmet for 2017 bygger på fire fokusområder

  1. Råstof: Fostering a sustainable biomass feedstock supply to feed both existing and new value chains
  2. Proces: Optimising efficient processing for integrated biorefineries
  3. Produkt: Developing innovative bio-based products for specific market applications
  4. Marked: Creating and accelerating the market uptake of bio-based products and applications

Læs mere

Senest opdateret 31. januar 2017