SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking er et offentligt-privat partnerskab med fokus på at udvikle et moderniseret system til koordinering af flytrafik. Systemet skal sikre mere miljøvenlig, sikker og punktlig flytrafik i Europa.

Om SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking blev etableret i 2007 af Europa Kommissionen og EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) og repræsenterer i dag mere end 70 organisationer. SESAR blev oprettet for at udvikle løsninger som fundamentalt vil ændre den måde kontrollen af lufttrafik håndteres i Europa. SESAR vil koordinere og koncentrere alle relevante forsknings-og udviklingsindsatser som udføres af initiativets medlemmer.  

Overordnet er målet at udvikle en ny generation af systemer til kontrol af lufttrafik som kan garantere sikker og flydende lufttransport i hele verden i løbet af de næste tredive år.

Muligheder for deltagelse

Opslag vil blive publiceret på Europa Kommissionens Participant Portal, når der er muligheder for deltagelse:

Yderligere information

Senest opdateret 11. maj 2015