Shift²Rail - Jernbanesektoren

Shift²Rail er det første europæiske fælles teknologi initiativ der fokuserer på målrettet forskning og innovation og markedsdrevne løsninger inden for den europæiske jernbanesektor. Initiativet blev offentliggjort under Horizon 2020 i juli 2014.
Kontakt
Anne Maibohm Haridt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Shift²Rail vil fremme konkurrenceevnen for den europæiske jernbanesektor og medvirke til udviklingen af nødvendig teknologi til færdiggørelsen af det fælles europæiske jernbaneområde (SERA).  

Shift²Rail har sat ambitiøse mål og en robust ramme til at opfylde dem. Shift²Rail vil fremme udviklingen af bedre tog til markedet (mere komfortable, mere støjsvage og mere pålidelige), udvikle jernbane-infrastrukturen og minimere livscyklusomkostningerne. Samtidig skal der skabes mere kapacitet til at håndtere en øget mængde gods og et stigende antal passagerer.

Hvem kan deltage og hvordan?

Primært aktører inden for jernbanesektoren samt forskningsinstitutioner og små og mellemstore virksomheder.

Opslag vil blive offentliggjort på Europa Kommissionens Funding & Tenders Portal, når der er åbne muligheder for deltagelse.

 

Shift²Rail er tilknyttet delprogrammet Transport i Horizon 2020.

 

Yderligere information om Shift²Rail:

Senest opdateret 24. juli 2020