Ansøgningsskrivning

Ansøgningen indeholder typisk to hovedafsnit. Din ansøgning skal både opfylde de krav, der stilles til de to afsnit, og svare på de forventninger til projektforslag, der er beskrevet i opslagets emner (topics). Start i god tid og afsæt typisk 3-6 mandemåneder til opgaven afhængig af opslag.

Ansøgningens to hovedafsnit

En ansøgning til et opslag inden for ’Samfundsmæssige Udfordringer’ og ’Industrielt Lederskab’ i Horizon 2020 består typisk af to afsnit:

 • Part A
 • Part B.

Ansøgninger til SMV-programmet og Marie Curie-programmet er opbygget på en anden måde. Det samme gælder ansøgninger til programmer under ”Videnskabelig topkvalitet’.

Part A

I Part A skal du udfylde informationer om:

 • Stamdate
 • Projektets deltagere
 • Budget
 • Etik.

Læs mere

Part B

I Part B skal du beskrive projektidéen, og hvordan du/konsortiet vil gennemføre projektet. Dette er selve ansøgningen

Se EuroCenters informationsvideo: Den gode ansøgning til Horizon 2020


Part B består af tre hoveddele, som svarer til de tre evalueringskriterier for bedømmelse af H2020-ansøgninger:

 1. Excellence
  Her beskriver du projektets videnskabelige og/eller innovative kvalitet (målsætninger, tilgang, tværvidenskabelighed, ambitionsniveau mv.)
  Læs mere om kønsaspektet i forskning

 2. Impact
  Dette afsnit beskriver den innovative og/eller videnskabelige effekt, som projektet forventes at få på europæisk og evt. globalt plan. Her skal du blandt andet beskrive den samfundsmæssige effekt, den europæiske merværdi, udnyttelse af resultater fra projektet og planer for udbredelse af resultater til relevante målgrupper. Planen for udnyttelse og udbredelse af projektresultater (en exploitation and dissemination plan) skal inkluderes i ansøgningen (med mindre det fremgår af det pågældende topic, at der ikke er krav om en sådan).
 3. Implementation
  I dette afsnit skal du forklare, hvordan projektet vil blive struktureret, styret og gennemført og beskrive, hvordan partnerne i konsortiet vil samarbejde.

  Herudover skal du beskrive:

 4. Members of the consortium
  De enkelte partnere i konsortiet og deres opgaver og roller i projektet.

 5. Ethics and security
  Håndteringen af de etiske spørgsmål, der kan være nævnt i Part A samt de mulige sikkerhedsmæssige problemstillinger som f.eks. klassificeret information

Enkelt-trins- og to-trinsansøgninger

Nogle ansøgninger til Horizon 2020 skal indsendes i to trin, det er de såkaldte ”two-stage”-ansøgninger. Ansøgningen vil typisk være på 10 sider og består kun af et Excellence-afsnit og dele af Impact-afsnittet i Part B. Andre emner/topics kræver, at hele ansøgningen på maks. 70 sider indsendes på én gang. Det er de såkaldte ”single-stage”-ansøgninger. Det er indikeret ud for de enkelte emner/topics, om der kræves ”single-” eller ”two-stage” ansøgning

Kom i gang

FAQ om ansøgninger til Horizon 2020
Senest opdateret 02. juli 2019