Idé og valg af opslag

Der er tre vigtige nøgleord, du skal forholde dig til, når du forbereder dit projektforslag og udarbejder din ansøgning til Horizon 2020: Opslag, topic og arbejdsprogram. I det følgende finder du en oversigt over, hvad der ligger bag disse tre nøgleord.

Idé og valg af opslag

Når du afsøger mulighederne for funding via Horizon 2020 og forbereder dit projektforslag er der tre centrale nøgleord:

  • Opslag (calls)
  • Emne (topic)
  • Arbejdsprogram

Herunder kan du læse, hvad der ligger bag de tre nøgleord.

Opslag (call)

For at finde den rigtige finansieringsmulighed til din idé skal du først finde et relevant opslag og topic. Opslag, eller calls, er de konkrete områder, du kan søge indenfor. Opslagene og de tilknyttede ansøgningsfrister bliver typisk offentliggjort hvert andet år, men det afhænger af, hvilket delprogram opslaget hører under. Opslagene offentliggøres af Europa-Kommissionen på deres Funding & Tenders Portal. Opslagene beskriver de overordnede rammer som forsknings- og innovationsemne, tidsfrister, budget, etc.

Funding & Tenders Portalen rummer:

  • Åbne emner/topics, som du kan søge (open)
  • Lukkede emner/topics, hvor ansøgningsfristen er overstået (closed)
  • Kommende emner/topics, der endnu ikke er åbne for ansøgning (forthcoming).

Emne (topic)

Hvert opslag består af en række specifikke emner (topics). Disse beskriver de konkrete problemstillinger, Europa-Kommissionen ønsker løsningsforslag til. Dit projektforslag skal nøje svare på de forventninger og mål, der er beskrevet i topic-teksten.

Arbejdsprogram

Opslagene er beskrevet i to-årige arbejdsprogrammer, som definerer målsætningerne for de enkelte delprogrammer i Horizon 2020.

Læs mere

FAQ om Funding & Tenders Portal

Få svar på dine spørgsmål om Funding & Tenders Portal via:

Senest opdateret 24. januar 2020