Konsortiedannelse

Horizon 2020 fokuserer på internationalt og tværfagligt samarbejde. Derfor bliver der lagt stor vægt på konsortiets sammensætning og faglighed, når Europa-Kommissionen bedømmer ansøgninger til Horizon 2020. Benyt EU-DK Support og Innovationscentrene til at finde udenlandske partnere.


Det er vigtigt, at du tidligt i processen etablerer et samarbejde med andre partnere. Du kan både søge samarbejdspartnere til dit eget projekt, eller finde projekter, der mangler en partner. Det er vigtigt, at konsortiet består af deltagere:

  • der er de bedste til opgaven
  • der har en reel interesse i projektet og dets resultater
  • hvis erfaringerne komplementerer hinanden (undgå overlap)
  • der har tid til at arbejde på projektet.

Desuden er det fordel, hvis de kender hinanden (lidt), da det letter samarbejdet, og hvis nogle af dem allerede har erfaring med europæiske samarbejdsprojekter.

Se EuroCenters informationsvideo; Sådan håndterer du tværfagligt samarbejde i Horizon 2020


 

Om konsortiedannelse

For de fleste bevillingstyper i Horizon 2020 er det et krav, at mindst tre projektdeltagere fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande danner et konsortium. Der er dog undtagelser fra dette krav - de findes primært i ERC-bevillinger, Marie Skłodowska-Curie Actions og i EIC Accelerator Pilot. Før du indgår i et projektsamarbejde er det vigtigt, at du har sat dig ind i reglerne for konsortiedannelse, herunder reglerne for støtteberettigelse for deltagere i internationale konsortier.

Hvor finder du samarbejdspartnere?


Rådgivernetværket EU-DK Support

EU-DK Support logo

EU-DK Support rådgiver om partnerskaber og hjælper med at finde potentielle samarbejdspartnere. På netværkets hjemmeside kan du benytte matchmakingfunktionen til at finde partnere.

Innovationscentrene

Hos de danske innovationscentre kan du få hjælp til at finde globale samarbejdspartnere til dit projekt. Centrene ligger i Shanghai, Boston, Silicon Valley, München, São Paulo, New Delhi, Seoul og Tel Aviv, samt et satellitkontor i Tokyo. Centrene hører under Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Senest opdateret 02. oktober 2019