Sådan søger du i praksis

Når du har været igennem de forberedende faser i ansøgningsprocessen og har fundet frem til det rette opslag til din projektidé og de helt rigtige partnere til projektet, er du klar til at skrive og indsende din ansøgning. Her finder du information om, hvad du skal gøre rent praktisk.

Europa-Kommissionens ansøgningsportal

Alle ansøgninger til Horizon 2020 skal indsendes elektronisk via Europa-Kommissionens centrale informations- og ansøgningsportal:

Du kan tilgå ansøgningssystemet (Submission Service) via det åbne emne/topic, som du vil søge til. I Submission Service kan du se hvordan ansøgningen skal opbygges. Benyt ansøgningstemplate og læs deres gode råd.

Det kan være en god idé at starte tidlige med at oprette ansøgningen i Submission Service. Så længe man ikke har indsendt sin ansøgning ved at klikke på ”Submit”, kan man løbende gå ind og rette og tilpasse sine indtastninger og uploadede dokumenter.

Registrering

Du kan først arbejde i ansøgningssystemet, når du er oprettet som bruger og får tilsendt en Participant Identification Code (PIC). Hver institution, der deltager i Horizon 2020 skal kun have én PIC-kode, som kan bruges igen og igen. Vær derfor sikker på, at din virksomhed, dit institut eller din organisation ikke allerede har en PIC-kode. Du kan søge på Funding & Tenders Portal, og se om du allerede har en PIC-kode - universiteterne er f.eks. allerede registreret.

Når du registrerer din organisation, virksomhed etc., skal du udfylde oplysninger om økonomi og juridisk status. Det er derfor en god idé at have disse oplysninger ved hånden.

Du har mulighed for at gemme de indtastede oplysninger i din registrering og fortsætte på et senere tidspunkt. Vær blot opmærksom på, at ukomplette registreringer slettes automatisk efter et år.

Vær opmærksom på, at alle partnere i et konsortium skal have en PIC-kode, og altså ikke kun den, der indsender ansøgningen.

Særligt for små og mellemstore virksomheder

Registreringen inkluderer et spørgeskema, som afgør, om din virksomhed opfylder Europa-Kommissionens krav for SMV’er. Det kan være afgørende, når du vil søge det særlige delprogram for SMV’er i Horizon 2020 (SME Instrument).

Hvem indsender ansøgningen?

Generelt skal ansøgningen oprettes og indsendes af en repræsentant for den part i konsortiet, der fungerer som koordinator.

Senest opdateret 29. januar 2019