Er det tilladt at ændre en ansøgning mellem stage 1 og stage 2?

Hvis din ansøgning til Horizon 2020 går videre til stage 2, og du skal skrive en fuld ansøgning, i hvilken grad må du så ændre din ansøgning?

Den fulde ansøgning - som indsendes i stage 2 - skal være konsistent med den korte ansøgning indsendt ved stage 1 og må ikke i nævneværdig grad være forskellig fra denne. Det betyder, at substantielle ændringer bør undgås, men at de er mulige, hvis de er bydende nødvendige. Substantielle ændringer skal forklares tydeligt, og det vil være op til evaluatorerne at vurdere, om de er legitime og ikke kompromitterer evaluatorernes vurdering af ansøgningen til stage 1.

Reglerne om ansøgning og evaluering af "two stage"-ansøgninger er beskrevet på side 5 i Horizon 2020's Grants Manual, yderligere information kan findes på side 8 og 10:

Senest opdateret 15. april 2019