Hvad kan man søge støtte til under SMV-instrumentet?

Information om SMV instrumentet kan findes i arbejdsprogrammet for 2018-2020.

SMV instrumentet yder støtte til små og mellemstore virksomheder med særligt innovative idéer med stort markedspotentiale. Der kan søges om midler gennem hhv. fase 1 og fase 2. Disse to indgange til instrumentet fungerer uafhængigt af hinanden, og man behøver således ikke at have søgt og fået midler gennem fase 1 for at kvalificere til at ansøge fase 2.

I fase 1 gives en lump sum på EUR 50.000, og for dette beløb udfører virksomheden et feasibility study, som kan give en bedre forståelse af de forestående F&U-aktiviteter, de tekniske krav til udviklingen eller det marked, som løsningen skal ramme.

I fase 2 gives mellem EUR 0,5 og 2,5 mio. til videre udvikling af løsningen. Aktiviteterne kunne her være test, validering, opskalering og/eller demonstration.

Senest opdateret 15. april 2019