Hvilke krav er der til timeregistrering?

Hvilke krav stiller Europa-Kommissionen til timeregistreringen i et Horizon 2020-projekt – skal det være per dag eller per måned og hvordan godkendes timeregistreringer?

Der er et krav, at hver enkelt deltager registrerer de timer, de arbejder på projektet. Registreringen skal være skriftligt, ske på månedlig basis og være underskrevet af den relevante leder.

Læs mere

Senest opdateret 15. april 2019