Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation EU- og internationale programmer Horizon 2020 FAQ om Horizon 2020 Hvilken timesats kan jeg som SMV-ejer afregne med EU, når jeg ikke udbetaler løn til mig selv?

Hvilken timesats kan jeg som SMV-ejer afregne med EU, når jeg ikke udbetaler løn til mig selv?

I den annoterede tilskudsaftale står der, hvordan man udregner timesatsen for SMV-ejere, der ikke udbetaler løn til sig selv. Den danske sats er 44 euro (oprundet). Husk, at det skal fremgå tydeligt af din EU-tilskudsaftale, at du vil bruge EU’s faste sats. Ellers er den ikke støtteberettiget. Satsen bliver beregnet efter følgende formel:

"Amount per unit = {{EUR 4,650/143 hours} multiplied by {country-specific correction coefficient of the country where the beneficiary is established}}"

Den danske korrektionskoefficient er 135,3%.

Link til den annoterede tilskudsaftale:

Senest opdateret 15. april 2019