Hvor mange timer skal vi regne med per måned?

De tre beregningsmodeller for timeafregning


De årlige produktive timer kan fastsættes på tre forskellige måder:

1. Årlige produktive timer = 1.720 timer. En meget ubureaukratisk og fejlsikret måde, som dog giver en lav timesats.

2. Individuelle årlige timer, baseret på ”annual workable hours”, dvs. det antal timer, der står i ansættelseskontrakten eller et andet lovpligtigt dokument plus merarbejde minus fravær (sygdom eller orlov). Denne mulighed er god, hvis man har få medarbejdere, der arbejder på projektet og især, hvis man har fuldtidsregistrering. Forudsætning er dog, at der i ansættelseskontrakten står, hvor mange timer man er ansat til.

3. Standardberegning for organisationen. Denne beregning giver typisk en lidt bedre timesats, men den kræver lidt mere administrativt arbejde.

Læs mere

Senest opdateret 15. april 2019