Hvor ofte skal man afrapportere?

Afrapporteringsfrekvensen fremgår af projektets konkrete tilskudsaftale, Artikel 20. Typisk er det hvert 18. måned, men for visse projekttyper, f.eks. SMV-instrumentet eller Marie S.-Curie Actions, er afrapporteringen anderledes.

Senest opdateret 15. april 2019