Hvordan defineres løn?

Løn defineres som bruttoløn inkl. pension, sociale ydelser og varige tillæg og vederlag. Under artikel 6.2.A ’Direct personnel costs’ i den kommenterede tilskudsaftale forklares der, hvilke faktuelle lønomkostninger der kan tages med. Bonus kan under visse forudsætninger også tages med.

Læs mere

Senest opdateret 15. april 2019