Hvordan registrerer man en SMV på Funding & Tenders Portal?

Det er obligatorisk at registrere virksomheden som SMV på Funding & Tenders Portal, hvis man vil søge finansiering under SMV-instrumentet.

Virksomheden skal udfylde et spørgeskema for at blive optaget i registret over tilskudsmodtagere. 

Først oprettes en European Commission Autentication Service (ECAS)-kode og herefter får man tildelt en Participant Identification Code (PIC-kode). PIC-koden skal man benytte både ved indsendelse af ansøgningen og gennem hele projektperioden.

 

Senest opdateret 15. april 2019