Hvordan revideres MSCA projekter?

Ved en revision af MSCA projektet vil EU undersøge, om de afrapporterede person-months er korrekte. Det er derfor vigtigt at have følgende dokumentation:

  • Ansættelseskontrakt.
  • Dokumentation for at fellow er støtteberettiget (CV, eksamensbevis og andre dokumenter fra rekrutteringsprocessen).
  • Dokumentation for at fellow rent faktisk har arbejdet på projektet (logbøger, videnskabelige artikler og rejsebilag).
  • Dokumentation for at man har overholdt reglerne i tilskudsaftalens artikel 32.
  • Lønsedler med mere, der kan dokumentere at fellow har fået udbetalt det korrekte beløb i løn.

 

Senest opdateret 15. april 2019