Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation EU- og internationale programmer Horizon 2020 FAQ om Horizon 2020 Jeg er deltager i et Innovative Training Network (ITN), der har en britisk partnerorganisation. Hvad gør jeg, hvis det ender med et no deal?

Jeg er deltager i et Innovative Training Network (ITN), der har en britisk partnerorganisation. Hvad gør jeg, hvis det ender med et no deal?

Europæiske Uddannelsesnetværk (ETN) og Fælles Europæiske Ph.d. (EJD) projekter skal indeholde mindst tre partnere fra tre forskellige EU medlemslande/ associerede lande, og for Europæiske Erhvervs-Ph.d. (EID) mindst to partnere fra to forskellige EU medlemslande/ associerede lande. Hvis minimuskravet ikke kan opfyldes efter et eventuelt ”no deal”, fordi en af parterne er britisk, kan konsortiet udvides for igen at opfylde minimumskravet, eller projektet opsiges af Europa-Kommissionen.

Hvis minimumskravene vedrørende partnerskab er opfyldt, kan den rolle, som den britiske partner har udfyldt, overføres til en anden partner i konsortiet, eller den britiske partner kan fortsætte med national finansiering fra Storbritannien. Begge forslag kræver godkendelse af Europa-Kommissionen.

Senest opdateret 15. april 2019