Jeg har fået afslag. Hvad får jeg ud af at klage?

Hvis du vælger at klage over afslaget på din ansøgning, er det ikke selve substansen af eksperternes bedømmelse, man undersøger. Man undersøger kun, om der er formelle mangler. Det kan for eksempel være, at eksperterne fejlagtigt har afvist ansøgningen, fordi de har misforstået specifikke betingelser for det konkrete opslag, at afslaget indeholder væsentlige faktuelle fejl, eller at det viser sig, at eksperterne ikke vidste nok om fagfeltet alligevel.

Tre mulige udfald af en klage 

En undersøgelse af eksperternes bedømmelse kan have tre udfald:

  1. Afslagets gyldighed bekræftes.
  2. Klagen får medhold, men det vurderes, at de konkrete mangler ikke havde afgørende betydning for, hvordan ansøgningen blev bedømt.
  3. Ansøgningen bliver helt eller delvist bedømt igen, da undersøgelsen har vist en alvorligt mangel i evalueringsproceduren.

Hvor mange får medhold?

Du skal være opmærksom på, at medhold ikke nødvendigvis betyder tilskud. Under FP7 fik under 0,1 % af klagerne medhold, og ansøgningen blev bedømt på ny.

Hvem modtager klagevejledningen?

Koordinatoren modtager fra Europa-Kommissionen oplysningerne, om hvordan man klager. De sendes sammen med evalueringsresultatet.   

Senest opdateret 15. april 2019