Kan SMV'er fra tredjelande deltage under SMV-instrumentet?

Kun deltagere fra EU-medlemslande eller lande, associeret med Horizon 2020, kan søge om finansiering.

Senest opdateret 15. april 2019