Spørgsmål & svar

Få svar på dine spørgsmål om Horizon 2020. Nedenfor har vi samlet en oversigt over de vigtigste spørgsmål, du kan have brug for at få besvaret, når du ansøger om støtte fra Horizon 2020 eller allerede er i gang med et Horizon 2020-projekt.
Viser 1-114 af 114 resultater
Under COVID-19-nedlukningen af Danmark kan jeg ikke arbejde på vores H2020-projekt. Er disse ikke-produktive timer støtteberettigede?
Publiceringsdato 15. maj 2020
Hvad betyder Covid-19 økonomisk og juridisk for Horizon 2020-projekter?
Publiceringsdato 17. april 2020
Hvad betyder Covid-19 for din ansøgning til Horzion 2020?
Publiceringsdato 17. april 2020
Hvad betyder Covid-19 for dit projekt finansieret under Det Europæiske Forskningsråd?
Publiceringsdato 17. april 2020
Hvad betyder Covid-19 for dit projekt finansieret under 'Marie Skłodowska-Curie Actions'?
Publiceringsdato 17. april 2020
Hvad stiller jeg op med aflyste aktiviteter pga. coronavirus?
Publiceringsdato 13. marts 2020
Kan britiske partnere fortsætte med at ansøge om deltagelse i H2020-projekter?
Publiceringsdato 05. februar 2020
Hvad sker der med min britiske partner, når Storbritannien træder ud af EU den 31. januar 2020?
Publiceringsdato 05. februar 2020
Jeg er deltager i et Innovative Training Network (ITN), der har en britisk partnerorganisation. Hvad gør jeg, hvis det ender med et no deal?
Publiceringsdato 11. april 2019
Jeg er ansat på en institution i Storbritannien og deltager som teammedlem i et ERC Starting, Consolidator eller Advanced Grant. Hvilken betydning vil et no deal have?
Publiceringsdato 11. april 2019
Jeg er Principal Investigator (PI) for enten et ERC Starting, Consolidator eller Advanced Grant på en institution i Storbritannien. Hvad skal jeg gøre i tilfælde af no deal?
Publiceringsdato 11. april 2019
Jeg er partner i et Horizon 2020 projekt, hvor der også indgår en britisk partnerorganisation. Hvad sker der med projektet, hvis det ender med no deal?
Publiceringsdato 11. april 2019
Jeg er partner i et Horizon 2020 projekt, der er koordineret af en britisk organisation. Hvad sker der med projektet, hvis det ender med no deal?
Publiceringsdato 11. april 2019
Må flere medarbejdere bruge samme ECAS-login til Funding & Tenders Portal?
Publiceringsdato 03. januar 2019
Hvor lang tid kan jeg udskyde starten at mit Individual Fellowship?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvad skal vi udbetale i løn til vores MSCA fellow?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvilken valutakurs skal jeg anvende til aflønning i MSCA-projekter?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvordan afrapporterer vi i vores MSCA-projekt?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Er barsel støtteberettiget under MSCA?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvilke krav er der til ansættelseskontrakten, når vi ansætter MSCA fellows?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Skal MSCA fellows timeregistrere?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Vores MSCA ITN ansøgning er kommet på reserve list – hvad er chancerne for at få tilsagn?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvordan revideres MSCA projekter?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvad må jeg bruge Research Training and Network costs til?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvordan fordeles Management and indirect costs i MSCA ITN konsortier?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Er MSCA mobilitetsreglerne overholdt, hvis en ansøger fra et svensk universitet flytter arbejdsplads til et dansk universitet, men forbliver bosiddende i Sverige?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvordan bliver jeg beskattet under mit MSCA fellowship?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Må MSCA fellows undervise som en del af deres projekt?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Hvad kan jeg bruge mit MSCA Seal of Excellence til i Danmark?
Publiceringsdato 27. juni 2017
Skal EU-finansieret udstyr, der står et sted uden offentlig adgang, været synligt markeret med EU-logo m.m.?
Publiceringsdato 08. juni 2017
Kan partnere fra Grønland få støtte til deltagelse?
Publiceringsdato 30. januar 2017
Skal ”Full Time Emplyoment” i Horizon 2020 baseres på et specifikt antal måneders arbejde per år?
Publiceringsdato 01. december 2016
Hvilken timesats kan jeg som SMV-ejer afregne med EU, når jeg ikke udbetaler løn til mig selv?
Publiceringsdato 12. juli 2016
Hvordan skal jeg forholde mig ift. en Horizon 2020-ansøgning eller et projekt med britiske deltagere efter Brexit afstemningen?
Publiceringsdato 28. juni 2016
Betragtes tilskud under Horizon 2020 som statsstøtte?
Publiceringsdato 18. februar 2016
Jeg har fået afslag. Hvad får jeg ud af at klage?
Publiceringsdato 05. januar 2016
Hvor ofte skal man afrapportere?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvad er dokumentationskravene til forbrugsvarer?
Publiceringsdato 23. november 2015
Udbyder EuroCenter mere indgående kurser eller lignende i afrapportering, dokumentation, regnskab etc.?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvordan sikrer vi os, at vores revisor kender til alle EU-reglerne?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvordan defineres løn?
Publiceringsdato 23. november 2015
Kan man afregne overhead?
Publiceringsdato 23. november 2015
Er overarbejde støtteberettiget?
Publiceringsdato 23. november 2015
Vi har nævnt et par mulige subcontractors i ansøgningen, men ønsker måske at ændre disse. Kan det lade sig gøre?
Publiceringsdato 23. november 2015
Skal afholdte omkostninger være betalt i projektperioden for at være tilskudsberettigede?
Publiceringsdato 23. november 2015
Vores LEAR skal på barsel i februar. Er der noget, vi skal være opmærksomme på der?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvor mange timer skal vi regne med per måned?
Publiceringsdato 23. november 2015
Må man gerne benytte underleverandører til specifikke opgaver?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvilke krav er der til timeregistrering?
Publiceringsdato 23. november 2015
Er den kommenterede H2020-tilskudsaftale (Annotated Model Grant Agreement) juridisk bindende?
Publiceringsdato 14. november 2014
Jeg er en SMV og har en ekstern revisor, der tager sig af min normale bogføring. Kan hans timer afregnes på H2020-projektet?
Publiceringsdato 14. november 2014
Hvad betyder Open Access i Horizon 2020?
Publiceringsdato 09. juli 2014
Evaluatorerne skal bedømme vores ”operational capacity”. Hvad betyder det?
Publiceringsdato 04. juli 2014
Kan jeg udpege enhver person fra min organisation som LEAR?
Publiceringsdato 04. juli 2014
Tilskudsaftalerne til Horizon 2020 underskrives elektronisk. Hvordan fungerer det?
Publiceringsdato 04. juli 2014
Kan virksomheder og forskere fra USA få EU-medfinansiering?
Publiceringsdato 04. juli 2014
Hvad er DESCA?
Publiceringsdato 20. juni 2014
Er det tilladt at ændre en ansøgning mellem stage 1 og stage 2?
Publiceringsdato 09. maj 2014
Hvor ansøger man om midler i Horizon 2020?
Publiceringsdato 30. april 2014
Hvor stort et støttebeløb kan man modtage i SMV-instrumentets fase 2?
Publiceringsdato 30. april 2014
Hvilke dokumenter består ansøgningen af?
Publiceringsdato 29. april 2014
Hvad skal der særligt lægges vægt på i ansøgningen?
Publiceringsdato 28. april 2014
Hvad er Funding & Tenders Portal?
Publiceringsdato 28. april 2014
Hvordan logger man på Funding & Tenders Portal?
Publiceringsdato 26. april 2014
Hvilken type projekter kan få støtte under SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 25. april 2014
Hvem kan søge om støtte under SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 25. april 2014
Hvad er forskellen på en ”two-stage-ansøgning" og en ”single stage-ansøgning"?
Publiceringsdato 25. april 2014
Hvor skal man tilføje partnere til et projekt i en Two-Stage-ansøgning?
Publiceringsdato 25. april 2014
Må en SMV indsende en ansøgning til SMV-instrumentet samtidigt med, at der indsendes en ansøgning til et andet opslag (ikke SMV-instrument-relateret) under Horizon 2020?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan en SMV være involveret i flere ansøgninger/projekter under SMV-instrumentet samtidigt?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan bevillingen udbetales på forhånd under SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvis flere SMV'er deltager i det samme fase 1 projekt, vil alle SMV'er da modtage engangsbeløbet på 50.000 euro?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvilken økonomisk godkendelse er nødvendig for, at man kan modtage finansiering til fase 1 og fase 2 under SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvornår får man endeligt svar på sin ansøgning til SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvornår skal man indsende sin ansøgning til et opslag under SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvor finder jeg ansøgningsskabeloner for fase 1 og fase 2 under SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvad kan man søge støtte til under SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 22. april 2014
Har SMV-instrumentet en særlig tilskudsaftale, eller følges standard tilskudsaftalen?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan registrerer man en SMV på Funding & Tenders Portal?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan finder man ud af, om ens virksomhed er en SMV?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan SMV'er fra tredjelande deltage under SMV-instrumentet?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvor meget tid forventes det, at hovedforskeren (Principal Investigator) anvender på ERC-projektet?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan flytteomkostninger, annonceringsomkostniger og rejseomkostninger til interviews betragtes som ansættelsesomkostninger under ERC?
Publiceringsdato 22. april 2014
Er brugen af timesedler obligatorisk?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan lønnen til hovedforskeren (Principal Investigator) blive dækket af et ERC-grant?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan hovedforskeren (Principal Investigator) underskrive sine egne timesedler?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan der tilknyttes ph.d.- studerende til et ERC-projekt?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvilke omkostningskategorier kan medtages i budgettet for 'Starting Grant', 'Consolidator Grant' og 'Advanced Grant'?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvad er ”eligibility”-perioden for Starting Grant og Consolidator Grant, dvs. perioden hvor forskeren kan søge støtte?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan er et budget opbygget under Marie Skłodowska-Curie Actions?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvor mange fellows kan finansieres i et ITN?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan beregner man løn for en Marie Skłodowska-Curie Actions - fellow?
Publiceringsdato 22. april 2014
Ændres fellows løn ved udstationering til et andet land under Marie Skłodowska-Curie Actions?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan erfarne forskere finansieres i et ITN?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvor finder man Marie Skłodowska-Curie Actions-arbejdsprogrammet for 2018-2020?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan skelnes der mellem henholdsvis yngre og erfarne forskere i Marie Skłodowska-Curie Actions?
Publiceringsdato 22. april 2014
Skal revisorerklæringer stadigvæk afregnes som underleverance i Horizon 2020?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvilke lande regnes som associerede lande?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan kan aktiviteter udført af medlemmer af en interesseorganisation finansieres?
Publiceringsdato 22. april 2014
Kan medarbejdere fra juridisk tilknyttede selskaber, f.eks. moder- og datterselskaber, arbejde på projektet og afregne lønudgifter inden for projektets finansiering?
Publiceringsdato 22. april 2014
Findes der en skabelon for konsortieaftaler, som man kan hente inspiration fra?
Publiceringsdato 22. april 2014
I budgettet for Horizon 2020 er der en kolonne for ”financial support to third parties”. Hvad er det?
Publiceringsdato 22. april 2014
Er overheadraten på koordinerings- og støtteaktiviteter også 25 %?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvad er overhead-raten på Horizon 2020-projekter?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvad er tilskudsraten for en 'Research and Innovation Action', og hvilke partnere får hvad dækket?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvem kan man kontakte, hvis man oplever tekniske problemer med ansøgningssystemet (Submission System) i Funding & Tenders Portal?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan indsender man sin ansøgning?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvor finder man de skabeloner, man skal bruge til at skrive ansøgningen?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvilke dokumenter er relevante, når man skal skrive en ansøgning, og hvor finder man disse?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvor kan man henvende sig med spørgsmål til konkrete topics?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan finder man det rigtige topic/emne på Funding & Tenders Portal?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan finder man sin organisations PIC-nummer (Participant Identification Code)?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvordan registrerer man sin organisation, hvis det er første gang, man er med i en ansøgning til EU’s rammeprogram?
Publiceringsdato 22. april 2014
Hvilke tilfælde kan medføre en forkortelse af ”eligibility”-perioden, dvs. perioden hvor forskeren har mulighed for at søge støtte?
Publiceringsdato 21. april 2014
Spørgsmål fra Nationale Kontaktpunkter (NCP) til Europa-Kommissionens Research Enquiry Service

Research Enquiry Service er Europa-Kommmissionens helpdesk for spørgsmål til FP7 og Horizon 2020. Nedenfor finder du en oversigt over de officielle spørgsmål EuroCenter og den tyske samt østrigske NCP har stillet til Europa-Kommissionen på vegne af danske, tyske og østrigske ansøgere samt projektdeltagere.  

Dokumenterne er særlig interessante for personer, der arbejder med de økonomiske og juridiske aspekter af EU-projekterne.