Gå til indhold

Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) yder tilskud til internationale, banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle forskningsområder og emner.
Kontakt
Jonas Toft Ludvigsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk
Anne Overgaard Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 51
Email: aoj@ufm.dk
Line Lange Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

Talentfulde forskere fra hele verden kan opnå støtte til at gennemføre excellent forskning af allerhøjeste videnskabelige kvalitet, forudsat at de er baseret på en forskningsinstitution i Europa. Bevillingerne er personlige og gives til topforskere inden for deres felt, bortset fra Synergy Grant-bevillinger, der gives til en gruppe af to til fire forskere.

Du kan søge midler til forskningsprojekter inden for alle videnskabelige områder og -emner, som kan bidrage til forskningsmæssige gennembrud for Europa. Den videnskabelige kvalitet er det eneste evalueringskriterie for støtten. De fire nøglebegreber i ERC-bevillinger er: ‘Excellence’, ‘ground-breaking research’, ‘high risk and high gain’ og ‘scientific impact’.

Se video om ERC fra konferencen 'Danmark i Europa: fælles fremtid - fælles løsninger'

Programmets projekttyper

Navn Ph.d.-alder Antal hovedansøgere (PI) Varighed beløb
Starting Grant 2-7 år  1 Op til fem år Op til 1, 5 mio. Euro
Consolidator Grant 7-12 år 1 Op til fem år Op til 2 mio. Euro 
Advanced Grant  Ingen, men man skal have en stærk videnskabeligt CV 1 Op til fem år Op til 2 mio. Euro 
Synergy Grant Ingen, men man skal have en stærk track record 2-4 Op til seks år Op til 10 mio. Euro 
Proof of Concept Kan kun søges, hvis man allerede har en af de andre hovedtyper af ERC bevillinger  1 Op til 18 måneder 150.000 Euro

Hvem kan søge?

Programmet er åbent for alle forskere fra hele verden, men det er et krav, at forskningen gennemføres i et EU-medlemsland eller et associeret land.

Krav til ansøgerne

De forskningsprojekter, som opnår støtte, udvælges udelukkende på baggrund af deres videnskabelige kvalitet. Derfor er ingen emner eller områder defineret på forhånd.

Midlerne udbydes i åben konkurrence og kan søges af både nye og erfarne forskere. Ansøgerens erfaring har dog indflydelse på, hvilken bevillingstype, der kan søges om.

Krav til ansøgere til Starting Grant
Ansøger (Principal Investigator) skal være tildelt sin første ph.d. grad mellem 2 til 7 år før første januar i det pågældende ansøgningsår. Dertil kommer krav om publicering af minimum fem væsentlige publikationer i anerkendte internationale videnskabelige tidskrifter, og der kan også lægges vægt på præsentationer ved konferencer, evt. patenter, priser osv.

Krav til ansøgere til Consolidator Grant
Ansøger (Principal Investigator) skal være tildelt sin første ph.d. grad mellem 7 til 12 år før første januar i det pågældende ansøgningsår. Dertil kommer krav om publicering af minimum 10 væsentlige publikationer i anerkendte internationale videnskabelige tidsskrifter, og der kan også lægges vægt på præsentationer ved konferencer, evt. patenter, priser osv.

Krav til ansøgere til Advanced Grant
Ansøgerne (Principal Investigators) forventes at være aktive forskere og have en track-record af væsentlige videnskabelige resultater inden for de seneste ti år. Track-record skal indeholde minimum ti repræsentative publikationer (som senior author) i anerkendte internationale videnskabelige tidsskrifter, evt. monografier, patenter, præsentationer ved konferencer, ekspeditioner osv.

Krav til ansøgere til Proof of Concept
Ansøgerne skal enten have et igangværende ERC-projekt eller et ERC-projekt, som er afsluttet inden for 12 måneder før datoen for opslaget. Tilskuddet kan anvendes til at:

  • Klarlægge IPR-spørgsmål og -strategi
  • Undersøge spørgsmål om budget og andre kommercielle spørgsmål
  • Etablere forbindelser med henblik på senere finansielt tilskud
  • Dække indledende omkostninger i forbindelse med etablering af en virksomhed.

Krav til ansøgere til Synergy Grant
De involverede topforskere (to til fire forskere) skal bringe deres viden, kompetencer og ressourcer sammen og skabe en ny synergi, der kan løse ambitiøse forskningsproblemer, sikre paradigmeskift og bringe forskningsområder i nye retninger. Alle topforskere, der går sammen for at søge et Synergy Grant, skal have excellente CV’er og publikationslister. Ansøgere kan komme fra alle faglige discipliner, da de selv skal definere projektet.

Læs mere

Få rådgivning om Horizon Europe

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon Europe. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Senest opdateret 09. februar 2021