Gå til indhold

Rådgivning om Horizon Europe

Find den rette rådgiver. Oversigten over rådgivere er inddelt efter emne og program i Horizon Europe. Under hvert emne eller program finder du kontaktoplysninger på EU-rådgiverne i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Kontakt
Mette Trojahn Petersen
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 80 59
Email: mtp@ufm.dk

Rådgivning om juridiske og økonomiske spørgsmål

Navn E-mail Telefon
Christian Agger 7231 9527
Lisa Jørgensen 7231 8557
Marlis Erichsen 7231 8263

Rådgivning om Videnskabelig topkvalitet

Støtte til banebrydende forskning, forskningsinfrastruktur og forskermobilitet

Det Europæiske Forskningsråd

Navn E-mail Telefon                
Anne Overgaard Jørgensen 7231 8451             
Jonas Toft Ludvigsen 7231 7813
Line Lange Nielsen 7231 9514

Forskermobilitet og uddannelse via Marie Skłodowska-Curie-Actions

Navn                          E-mail                   Telefon        
Anne Maibohm  7231 8261
Marlis Erichsen 7231 8263

Forskningsinfrastrukturer

Navn                           
E-mail                    
Telefon         
Ditte Nissen Lund   dnl@ufm.dk 7231 8377
Franziska Wolf 7231 8283

Rådgivning om Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne

Støtte til strategisk forskning inden for seks klynger.

Klynge 1: Sundhed

Navn                      E-mail                Telefon
Kim L. Kryger  7231 8288

Klynge 2: Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Navn E-mail Telefon
Birgitte Vedelstorp Andersen                        7231 8308             

Klynge 3: Civil samfundsikkerhed

Navn E-mail Telefon
Peter Johansen Qvist              7231 8592     

Klynge 4: Det digitale område, industri og rummet

Navn E-mail Telefon
Christian Holstein            7231 8266  
Cecilie Tornøe 7231 8284
Line Lange Nielsen 7231 9514

Klynge 5: Klima, energi og mobilitet

Navn E-mail Telefon
Jonas Toft Ludvigsen                                   7231 7813 
Marc Vestbo Jacobsen +32 49690 5582

Klynge 6: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Navn
E-mail
Telefon
Stefanie Bondy Jørgensen                     7231 8217           
Niels Gøtke 7231 8396

Tværgående indsats om humaniora og samfundsvidenskab i klyngerne

Navn E-mail Telefon
Birgitte Vedelstorp Andersen 7231 8308

Rådgivning om Innovativt Europa

Støtte til anvendt forskning og innovation tættere på marked

Det Europæiske Innovationsråd

Navn E-mail Telefon
Lisa Jørgensen     7231 8557
Christian Agger     7231 9527

Rådgivning om Missionerne

Område Navn E-mail Telefon
Klimatilpasning Stefanie Bondy Jørgensen  7231 8217                
Kræft Kim L. Kryger  7231 8288
Sunde have Niels Gøtke 7231 8396
Klimaneutrale byer Birgitte Vedelstorp Andersen 7231 8308
Sunde have og fødevarer Niels Gøtke 7231 8396

Rådgivning om andre programmer i Horizon Europe

Udbredelsen af videnskabelig topkvalitet ("widening")

Navn E-mail Telefon
Jakob Just Madsen             +32 2213 4164
Josephine Them Parnas 7231 8371
Lisbet Elming 7231 8252

Styrelse af det europæiske forskningsrum (ERA)

Navn E-mail Telefon
Jakob Just Madsen             +32 2213 4164
Josephine Them Parnas 7231 8371
Lisbet Elming 7231 8252

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og Videns- og Innovationsfællesskaber (KIC)

Navn                       E-mail Telefon      
Niels Gøtke 7231 8396

Vi passer på dine personoplysninger, når vi rådgiver. Læs om:

Senest opdateret 26. februar 2021