Horizon Europe - efterfølgeren til Horizon 2020

Horizon Europe er navnet på afløseren til Horizon 2020. Navnet symboliserer både kontinuitet og fornyelse. EU's kommende program for forskning og innovation forventes at få et budget på 86 milliarder euro fordelt på en syv-årig periode.
Kontakt
Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Siden sommeren 2018 har de 28 medlemslande i EU forhandlet forslaget til det næste rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, med Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager sammen med Departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks interesser i forhandlingerne.

Det nye rammeprogram bygger på to retsakter. Hertil udarbejder Europa-Kommissionen blandt andet en Strategisk Plan og en implementeringsstrategi, så programmet er klar til brug fra 2021. Budgettet forhandles som en del af EU’s Flerårige Budget. Kommissionen har foreslået ca. 86 mia. euro (faste priser).

Opbygningen af Horizon Europe

Strukturen i Horizon Europe er foreløbig baseret på blandt andet tre søjler, seks klynger og tværgående indsatser.

Foreløbig struktur i Horizon Europe

Pillar 1
Excellent Science
Pillar 2
Global Challenges and European Industrial Competitiveness
Pillar 3
Innovative Europe
European Research Council

Six Clusters:

 1. Health
 2. Culture, Creativity amd Inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Ressources, Agriculture and Environment
European Innovation Council
Marie Skłodowska-Curie Actions Joint Research Centre European innovation ecosystems
Research Infrastructures European Institute of Innovation and Technology
Widening Participation and Strengthening the European Research Area
Widening participation and spreading excellence Reformning and Enchancing the European R&I system

Fem missioner

EU har i Horizon Europe udpeget fem såkaldte mission boards for at finde løsninger på nogle af de europæiske borgeres største udfordringer.

De fem mission boards er:

 1. Tilpasning til klimaforandringer inklusive omstilling af samfundet
 2. Kræft
 3. Sunde have, søer, kystfarvande og indvande
 4. Klimaneutrale og intelligente byer 
 5. Sund jord og fødevarer.

Læs mere

Du kan følge den politiske proces omkring programmets tilblivelse herunder de fem missioner via Europe-Kommissionens hjemmeside eller på Twitter via #HorizonEU.

Senest opdateret 25. september 2019