Gå til indhold

Klynge 3: Civil samfundsikkerhed

Klynge Civil samfundssikkerhed finansierer forskning inden for en lang række sikkerhedsmæssige områder, herunder terror og beskyttelse i forbindelse med naturkatastrofer.
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

Delprogrammet støtter projekter, som har til hensigt at forbedre EU’s sikkerhed. Ansøgninger skal være svar på de forsknings- og innovationsemner, som er udbudt under de enkelte opslag. Programmet er inddelt i en række hovedområder.

Programmets hovedområder

Delprogrammet er inddelt i seks hovedområder:

  1. Bedre beskyttelse af EU og dets borgere mod kriminalitet og terror
  2. Effektiv styring af EU’s ydre grænser
  3. Beskyttelse af infrastruktur
  4. Øget cybersikkerhed
  5. Et EU der er modstandsdygtigt over for katastrofer
  6. Øget sikkerhedsforskning og -innovation.

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

De første opslag i Klynge 3: Civil samfundssikkerhed forventes, at blive offentliggjort i april 2021. Opslagene og ansøgningsfristerne offentliggøres på:

Projekttyper der ydes støtte til

  • Forsknings- og innovationsprojekter (research and innovation actions): Samarbejdsprojekter af varierende størrelse, som spænder fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter på fire til fem års varighed
  • Innovationsprojekter (innovation actions): Samarbejdsprojekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
  • Koordinerings- og støtteaktioner (coordination and support actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling.

Hvem kan søge?

Universiteter, andre forskningsinstitutioner som f.eks. GTS-institutter, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Delprogrammet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Krav til ansøgerne

Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere. Et projektkonsortium skal bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande. Enkelte opslag kan have mere specifikke krav til ansøgerne.

Læs mere

Om delprogrammet på:

Få rådgivning om Horizon Europe

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon Europe. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Senest opdateret 24. marts 2021