Gå til indhold

Klynge 4: Det digitale område, industri og rummet

Formålet er at styrke europæisk kapacitet inden for centrale teknologier til digitalisering, produktion og rumteknologi og støtte en konkurrencedygtig, miljøvenlig og digitaliseret europæisk industri. Klyngen skal også sikre, at der dannes grundlag for at løse globale samfundsmæssige udfordringer.
Kontakt
Christian Holstein Jensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk
Line Lange Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk
Eva Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

Forsknings- og innovationsprojekter, innovationsprojekter og koordinerings- og støtteprojekter inden for en lang række digitale og industrielle teknologier samt rumteknologier. Ansøgninger skal være svar på de forsknings- og innovationsemner, som er udbudt under de enkelte opslag i arbejdsprogrammet for klynge 4.

Se video om det digitale område, industri og rummet fra konferencen 'Danmark i Europa: fælles fremtid - fælles løsninger'

Programmets hovedområder

 • Avancerede produktionsteknologier
 • Centrale digitale teknologier
 • Fremspirende understøttende teknologier
 • Avancerede materialer
 • Kunstig intelligens og robotteknologi
 • Næste generations internet
 • Avancerede computere og Big Data
 • Ren, cirkulær, og kulstoffattig industri
 • Udvikling og anvendelse af rumteknologi og satellitdata, herunder tjenesterne i EU’s rumprogram.

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

De første opslag i Klynge 4: Det digitale område, industri og rummet forventes, at blive offentliggjort i april 2021. Opslagene og ansøgningsfristerne offentliggøres på:

Projekttyper der ydes støtte til

Forsknings- og innovationsprojekter (research and innovation actions):

 • Samarbejdsprojekter af varierende størrelse, som spænder fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter på 4-5 års varighed
 • Innovationsprojekter (innovation actions): Samarbejdsprojekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (coordination and support actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling.

Hvem kan søge?

Universiteter, andre forskningsinstitutioner som f.eks. GTS-institutter, små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Der lægges op til tværfagligt samarbejde, og der er også muligheder for partnerskaber med kreative industrier, kunstnere og aktører fra samfundsvidenskab og humaniora under flere af programmets opslag.

Krav til ansøgerne

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Læs mere

Om delprogrammet på:

Få rådgivning om Horizon Europe

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon Europe. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Senest opdateret 02. marts 2021