Gå til indhold

Klynge 5: Klima, energi og mobilitet

Søg tilskud til internationale samarbejdsprojekter med fokus på nye løsninger inden for bæredygtig energi og transport, klimatilpasning og grøn omstilling. Projekterne skal være med til at sikre grøn vækst, jobs og fair, inkluderende og bæredygtige løsninger til gavn for borgere, brugere og samfund.
Kontakt
Jonas Toft Ludvigsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk
Marc Vestbo Jacobsen
Fuldmægtig
Tlf.: +32 496 90 55 82
Email: mavj@ufm.dk

Hvad kan du søge støtte til?

Delprogrammet for klima, energi og mobilitet støtter især tværfaglige projekter, der bidrager til forskning, innovation og nye løsninger inden for f.eks. vedvarende energi og energisystemer, C02-lagring, batteriudvikling, energieffektive bygninger og boliger, smart og emissionsfri transport og grønne, fair og fleksible energi- og mobilitetsløsninger og services målrettede byer og borgere.

Delprogrammet spænder derudover over en lang række lignende indsatsområder til gavn for den grønne omstilling.

Ansøgninger skal være bud på de konkrete udfordringer, som det enkelte opslag formulerer, og være med til at styrke Europas viden, innovations- og konkurrenceevne inden for klima, energi og mobilitet.

Se video om klima, energi og mobilitet fra konferencen 'Danmark i Europa: fælles fremtid - fælles løsninger'

Programmets hovedområder

Delprogrammet dækker seks hovedområder:

  • Klimaforskning
  • Tværgående løsninger inden for grøn omstilling
  • Bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning
  • Rentabel, bæredygtig og inkluderende energiforbrug
  • Emissionsfrie og konkurrencedygtige løsninger inden for transportsektoren
  • Sikre, fleksible og digitale transport- og mobilitetsløsninger for passagerer og varer

Aktuelle muligheder og ansøgningsfrister

De første opslag i Klynge 5: Klima, energi og mobilitet forventes, at blive offentliggjort i april 2021. Opslagene og ansøgningsfristerne offentliggøres på:

Projekttyper der ydes støtte til

Delprogrammet for klima, energi og mobilitet udbyder tilskud i form af følgende tre projekttyper:

  • Forsknings- og innovationsprojekter (research and innovation actions). Det er samarbejdsprojekter med primært fokus på forskning, innovation og ny viden, ny teknologi, processer o.a. i den tidlige fase. Projektperioden spænder fra mindre projekter på 2-3 års varighed til større projekter på 4-5 års varighed
  • Innovationsprojekter (innovation actions). Det er samarbejdsprojekter med primært fokus på markedsnære løsninger, demonstration, test o.a. Projektperioden spænder fra mindre projekter på 2-3 års varighed til større projekter på 4-5 års varighed
  • Koordinerings- og støtteprojekter (coordination and support actions). Det kan være projekter med én deltager eller samarbejdsprojekter med mange partnere, der primært har fokus på læring, netværk, indspil til politikområder o.a. Projekter løber typisk i 1-2 år

Hvem kan søge?

Universiteter, godkendte teknologiske serviceinstitutter, øvrige forskningsinstitutioner, små og mellemstore og store virksomheder. Delprogrammet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Delprogrammet lægger vægt på en multidisciplinær tilgang til forskning og innovation og henvender sig derfor også til forskere inden for f.eks. humaniora og social- og samfundsvidenskaberne.

Krav til ansøgerne

Et EU-projekt er et samarbejde på tværs af lande, og de fleste projekttyper kræver, at konsortiet består af minimum tre partnere fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande til Horizon Europe.

Læs mere

Om delprogrammet på:

Få rådgivning om Horizon Europe

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon Europe. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Senest opdateret 09. marts 2021