Overblik over delprogrammer i Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020) uddeler 75 milliarder euro til forskning og innovation i perioden 2014-2020. Pengene fordeles via tre overordnede søjler, der definerer de hovedområder, de finansierede projekter skal findes inden for.

De tre søjler i H2020

Horizon 2020 er bygge op omkring tre søjler: "Videnskabelig topkvalitet", "Industrielt lederskab" og "Samfundsmæssige udfordringer".Hver søjle indeholder et antal delprogrammer, og under de enkelte delprogrammer finder du de konkrete forsknings- og innovationsemner, som EU  giver støtte til.

Tværgående initiativer og tilknyttede institutter

Horizon 2020 rummer også tværgående initiativer, der går på tværs af eller ligger uden for den overordnede søjlestruktur, og tilknyttede institutter som EIT og JRC.