Gå til indhold

Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) yder tilskud til internationale, banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle forskningsområder og emner.
Kontakt
Anne Overgaard Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 51
Email: aoj@ufm.dk
Jonas Toft Ludvigsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Hvem udbyder delprogrammet

Det Europæiske Forskningsråd og Europa-Kommissionen.

Der er tale om et delprogram i Horizon 2020.

Hvad kan du søge støtte til?

Talentfulde forskere fra hele verden kan opnå støtte til at gennemføre excellent forskning af allerhøjeste videnskabelig kvalitet, forudsat at de er baseret på en forskningsinstitution i Europa. Bevillingerne er personlige og gives typisk til en topforsker. Synergy Grant skal dog søges af to til fire forskere.

Du kan søge støtte i op til fem år, for Synergy Grant er bevillingsperioden seks år. Der kan søges midler til forskningsprojekter inden for alle videnskabelige områder og emner, som kan bidrage til forskningsmæssige gennembrud for Europa.

Den videnskabelige kvalitet er det eneste evalueringskriterium for støtten. Hør 14 forskellige ERC-modtagere i Danmark fortælle om de fire nøglebegreber i ERC-bevillinger: Excellence, Ground-breaking research, High risks and high gains og Impact. 

Se EuroCenters informationsvideo: Om Excellence i ERC-forskning


 

Se EuroCenters informationsvideo: Om Ground-breaking research i ERC-forskning


 

Se EuroCenters informationsvideo: Om High risks and high gains i ERC-forskning


 

Se EuroCenters informationsvideo: Om Impact i ERC-forskning


 

Bevillingstyper

Der er følgende bevillingstyper:

 • Starting Grant
 • Consolidator Grant
 • Advanced Grant
 • Proof of Concept
 • Synergy Grant

Hvem kan søge?

Programmet er åbent for alle forskere fra hele verden, men det er et krav, at forskningen gennemføres i et EU-medlemsland eller et associeret land.

Hvor meget kan du få i støtte

Støtten fra EU er:

 • 100 % af de totale støtteberettigede og godkendte omkostninger
 • En flat rate af de indirekte omkostninger (overhead) på basis af 25 % af de totale støtteberettigede direkte omkostninger (ekskl. direkte omkostninger af underleverandører og ressourcer som stilles til rådighed af tredjeparter, som ikke anvendes hos værtsinstitutionen).

Bevillingen kan anvendes til at dække en række omkostninger i projektet bl.a.:

 • Direkte omkostninger, herunder lønomkostninger (løn til ansøger), omkostninger i forbindelse med anskaffelse af udstyr, rejse- og underholdsomkostninger, omkostninger til publicering
 • Indirekte omkostninger (overhead).

Starting Grant bevilling

Er på op til 1,5 mio. euro for en periode på op til fem år. Herudover kan der bevilges ekstra 1 mio. euro til:

 • Opstartsomkostninger til forskere (Principal Investigators) fra 3. lande, der kommer til et EU-medlemsland eller et associeret land i forbindelse med ERC-bevillingen
 • Indkøb af større udstyr
 • Adgang til store faciliteter

Consolidator Grant bevilling

Er på op til 2 mio. euro for en periode på op til fem år. Herudover kan der bevilges ekstra 1 mio. euro til:

 • Opstartsomkostninger til forskere (Principal Investigators) fra 3. lande, der kommer til et EU-medlemsland eller et associeret land i forbindelse med ERC bevillingen
 • Indkøb af større udstyr
 • Adgang til store faciliteter

Advanced Grant bevilling

Er på op til 2,5 mio. euro for en periode på op til fem år. Herudover kan der bevilges ekstra 1 mio. euro til:

 • Opstartsomkostninger til forskere (Principal Investigators) fra 3. lande, der kommer til et EU-medlemsland eller et associeret land i forbindelse med ERC- bevillingen
 • Indkøb af større udstyr
 • Adgang til store faciliteter

Synergy Grant bevilling

Er på op til 10 mio. euro til dækning af projektudgifter i ekstra store forskningsprojekter for en periode på op til seks år. Herudover kan der bevilges ekstra 4 mio. euro til:

 • særlige udgifter til at påbegynde projektet som for eksempel indkøb af særligt dyrt udstyr.

Dansk støtteprogram målrettet tidligere ERC-ansøgere (Starting Grant eller Consolidator Grant) med en positiv vurdering

Det danske ERC-støtteprogram under Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er målrettet danske ansøgere, som har været tæt på at opnå en bevilling fra European Research Council (ERC). Formålet med programmet er at gøre det muligt for ansøgere at forbedre deres ansøgning til et Starting Grant eller Consolidator Grant fra ERC.

Ansøgningsfrister

Se aktuelle opslag og ansøgningsfrister på:

Krav til ansøgere

De forskningsprojekter, som opnår støtte, udvælges udelukkede på baggrund af deres videnskabelige kvalitet. Derfor er der ingen emner eller områder, som er defineret på forhånd.

Midlerne udbydes i åben konkurrence og kan søges af både nye og erfarne forskere. Ansøgerens erfaring har dog indflydelse på, hvilken bevillingstype, der kan ansøges om, som det fremgår ovenfor.

Krav for ansøgere til Starting Grant

Ansøger (Principal Investigator) skal være tildelt sin første ph.d. grad mellem min. to og op til syv år før første januar i det pågældende ansøgningsår.
Dertil kommer krav om publicering af min. fem væsentlige publikationer i anerkendte internationale videnskabelige tidskrifter, og der kan også lægges vægt på præsentationer ved konferencer, evt. patenter, priser etc.

Krav til ansøgere for Consolidator Grant

Ansøger (Principal Investigator) skal være tildelt sin første ph.d. grad mellem min. 7 og op til 12 år før første januar i det pågældende ansøgningsår.
Dertil kommer krav om publicering af min. 10 væsentlige publikationer i anerkendte internationale videnskabelige tidsskrifter, og der kan også lægges vægt på præsentationer ved konferencer, evt. patenter, priser etc.

Krav til ansøgere for Advanced Grant

Ansøgerne (Principal Investigators) forventes at være aktive forskere og have en track-record af væsentlige videnskabelige resultater inden for de seneste ti år. En sådan skal indeholde min. ti repræsentative publikationer (som senior author) i anerkendte internationale videnskabelige tidsskrifter, evt. monografier, patenter, præsentationer ved konferencer, ekspeditioner.

Krav til ansøgere for Proof of Concept

Ansøgerne skal enten have et igangværende ERC-projekt eller et ERC-projekt, som er afsluttet inden for 12 måneder før datoen for opslaget. Tilskuddet kan anvendes til at:

 • Klarlægge IPR-spørgsmål og -strategi
 • Undersøge spørgsmål om budget og andre kommercielle spørgsmål
 • Etablere forbindelser med henblik på senere finansielt tilskud
 • Dække indledende omkostninger i forbindelse med etablering af en virksomhed.

Krav til ansøgere for Synergy Grant

De involverede topforskere (to til fire forskere) skal bringe deres viden, kompetencer og ressourcer sammen og skabe en ny synergi, der kan løse ambitiøse forskningsproblemer, sikre paradigmeskift og bringe forskningsgrene i nye retninger. Alle topforskere, der går sammen for at søge et ERC Synergy Grant, skal have excellente CV’er og publikationslister. Ansøgere kan komme fra alle faglige discipliner, da de selv skal definere projektet.

Læs mere

Få rådgivning om ERC

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020 og Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit ERC-projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Det Europæiske Forskningsråd

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder og forskere oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 17. september 2020