Det Fælles Forskningscenter – Joint Research Centre

Joint Research Centre (JRC) er Europa-Kommissionens interne forskningscenter, der understøtter den europæiske politik med videnskabelig og teknologisk know-how. JRC er uafhængig af nationale, private og industrielle interesser.

JRC's mission

Som Europa-Kommissionens in-house videnskabstjeneste har Joint Research Centre til opgave at yde uafhængig, evidensbaseret videnskabelig og teknologisk support til EU’s politikdannelse hele vejen gennem den politiske cyklus.

I tæt samarbejde med politiske generaldirektorater adresserer JRC centrale samfundsmæssige udfordringer. Samtidig arbejder JRC for øget innovation gennem udvikling af nye metoder, værktøjer og standarder og videregiver sin know-how til medlemslandene, den videnskabelige verden og internationale partnere.

JRC's samarbejde

JRC samarbejder med et stort antal offentlige og private organisationer, forskningscentre, universiteter, virksomheder, branchesammenslutninger og myndigheder i hele Europa.

JRC har opbygget succesrige partnerskaber under EU’s rammeprogrammer og har også et stort antal samarbejdspartnere uden for EU, herunder internationale organisationer.

Nøgleprioriteter

  • Miljø og klimaændring
  • Energi og transport
  • Landbrug og fødevaresikkerhed
  • Sundhed og forbrugerbeskyttelse
  • Informations- og kommunikationsteknologi
  • Sikkerhed (herunder atomar sikkerhed).

JRC's syv institutioner

JRC består af syv forskningsinstitutioner som er placeret i fem forskellige lande (Belgien, Tyskland, Italien, Holland og Spanien). Disse forskningsinstitioner råder over en lang række laboratorier og enestående forskningsfaciliteter. Samarbejdet med JRC giver partner-organisationernes forskere adgang til mange af disse faciliteter. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte institutioner:

JRC i tal

JRC har cirka 2.700 ansatte fra hele Europa. Det årlige budget er på 330 mio. euro (ca. 2,5 mia. kr.)