Energi

Visionen er at skabe et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem.

Hvem kan søge?

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler m.fl.

Ansøgningsfrister

Se opslag og frister på:

Hvem står bag?

Europa-Kommissionen

Hovedområder i programmet

Der er tre hovedområder i programmet:

 1. Energieffektivisering, herunder blandt andet fjernvarmeteknologier, bygningsdesign, bygningsmaterialer og -komponenter samt SMV’ers udvikling og demonstration af energieffektive produkter, services og processer.  Der er en del tværgående opslag med NMBP programmet (materialer og produktion).
 2. Konkurrencedygtig, kulstoffattig energi, herunder blandt andet udvikling af næste generation af vedvarende elektricitet og varme-/kølingsteknologier, modernisering af det europæiske elektricitetsnet samt udvikling af næste generations lagringsteknologier.
 3. Fremme af intelligente by- og lokalsamfund, herunder blandt andet storskala demonstrationsprojekter, hvor teknologier inden for energi, IKT, klima og transport integreres.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions):
  Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions):
  Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktiviteter (Coordination and Support Actions):
  Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • SMV-projekter (SME Instrument):
  Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Se oversigten:

Konsortiekrav

Forsknings- og innovationsprojekter og Innovationsprojekter: Mindst tre partnere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande

Koordinerings- og støtteaktiviteter: Mindst en institution fra et EU-land eller associeret land

SMV-projekter: Mindst en SMV fra et EU-land eller associeret land.

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:

Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 31. oktober 2017