Energi

Visionen er at skabe et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem.
Kontakt
Jonas Toft Ludvigsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen.

Hvem kan søge

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler m.fl.

  Programmets hovedområder

  Der er tre hovedområder i programmet:

  1. Energieffektivisering, herunder blandt andet fjernvarmeteknologier, bygningsdesign, bygningsmaterialer og -komponenter samt SMV’ers udvikling og demonstration af energieffektive produkter, services og processer.  Der er en del tværgående opslag med NMBP programmet (materialer og produktion).
  2. Konkurrencedygtig, kulstoffattig energi, herunder blandt andet udvikling af næste generation af vedvarende elektricitet og varme-/kølingsteknologier, modernisering af det europæiske elektricitetsnet samt udvikling af næste generations lagringsteknologier.
  3. Fremme af intelligente by- og lokalsamfund, herunder blandt andet storskala demonstrationsprojekter, hvor teknologier inden for energi, IKT, klima og transport integreres.

  Aktuelle muligheder under delprogrammet Energi

  Her kan du se hele arbejdsprogrammet for perioden 2018-2020:

  Du har også mulighed for at søge i de aktuelle opslag og se konkrete ansøgningsfrister på:

  Hvad kan du søge støtte til

  • Forsknings- og innovationsprojekter som fokuserer på ren energi til forbrugerne, et effektivt energisystem og smarte byer og fællesskaber.

  Se oversigten:

  Energi-delprogrammet udmøntes også igennem det offentlig-private partnerskab FCH - Brint- og brændselsceller. Læs mere om partnerskabet og projektmuligheder her:

   

  Krav til ansøgere

  Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande. Der er dog undtagelser. For de forskellige bevillingstyper gælder følgende regler for ansøgere:

  • Forsknings- og innovationsprojekter og Innovationsprojekter: Mindst tre partnere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande
  • Koordinerings- og støtteaktiviteter: Mindst en institution fra et EU-land eller associeret land
  • SMV-projekter: Mindst en SMV fra et EU-land eller associeret land.

  Læs mere

  Du kan læse mere uddybende information om Energi i Horizon 2020 på Europa-Kommissionens hjemmeside

  Få rådgivning

  EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

  Arrangementer

  EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:

  Spørgsmål og svar om Horizon 2020

  Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

  Senest opdateret 15. maj 2020