Fast Track to Innovation Pilot

Programmet har fokus på konverteringen af gode idéer til kommercielle produkter, services og processer. Målet er at forkorte tiden fra idé til markedsintroduktion.
Kontakt
Lisa Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 57
Email: lijo@ufm.dk

Hvem kan søge?

Industrien skal være repræsenteret i konsortiet, men universiteter og andre forskningsinstitutioner kan også deltage som del af konsortiet.

Regler for konsortiet

Der kan maks. være 5 partnere i et konsortium og følgende gælder for konsortiet:

  • Enten skal 60 % af det totale budget allokeres til industrien, eller
  • der skal minimum være 2 industripartnere i et konsortium på 3 eller 4 partnere. I et konsortium med 5 partnere skal der minimum være 3 partnere fra industrien.

En ansøgning følger skabelonen og skal indeholde de samme informationer som en forretningsplan.

Ansøgningsfrister

Der er tre årlige cut-off dates. Opslag og frister kan ses på:

Hvem står bag?

Formål

Fast Track to innovation Pilot skal medvirke til at fremme væksten i Europa ved at yde økonomisk støtte til konsortier der skal bringe produkter, services eller processer på markedet. Der er fokus på at innovative idéer (minimum TRL 6) skal omsættes til markedsnære produkter, services og processer hurtigere.

Programmet yder økonomisk støtte til projekter fra demonstrationsfasen til markedsintroduktionen (f.eks. validering af forretningsmodel, prøvestande, systemvalidering).

Projekter skal relatere til én eller flere af områderne under:

eller

Her kan du se hele arbejdsprogrammet for perioden 2018-2020:

 

Senest opdateret 18. oktober 2019