Forskningsinfrastruktur

Visionen er at skabe bedre forskningsinfrastruktur og bedre adgang til infrastruktur som laboratorier og dyre faciliteter.
Kontakt
Stine Vad Bovtrup
Orlov
Tlf.: +45 72 31 82 85
Email: svb@ufm.dk

Programmet har til formål at:

 • Give adgang for alle europæiske forskere til forskningsinfrastrukturer, som findes i de enkelte medlemslande
 • Undgå duplikering af indsatser og at koordinere og rationalisere brugen af forskningsinfrastrukturer
 • Igangsætte best practice, udvikle interoperabilitet af faciliteter og ressourcer og udvikle uddannelse af næste generation af forskere
 • Forbinde nationale forskningsmiljøer og øge kvaliteten af forskning og innovation
 • Hjælpe til med at samle ressourcer med henblik på, at EU også kan etablere og administrere forskningsinfrastrukturer på globalt niveau.

Hvem kan søge?

Programmet er åbent for institutioner fra EU og associerede stater samt forskere fra hele verden.

Ansøgningsfrist

Se opslag og frister for forskningsinfrastruktur:

Hvem står bag?

Europa-Kommissionen.

Hovedområder i programmet

Programmet består af følgende områder:

•    Nye paneuropæiske forskningsinfrastrukturers udvikling og bæredygtighed
•    European Open Science Cloud (EOSC)
•    Integrering og åbning af forskningsinfrastrukturer
•    Europæisk datainfrastruktur
•    Fra Open Science til Open Innovation
•    Politik og international samarbejde.

Få et hurtigt overblik over forskningsinfrastruktur arbejdsprogrammet og dets samspil med ESFRI via:

Hvad kan du søge støtte til?

Der kan søges støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions):
  Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions):
  Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • Offentlige udbud af innovative løsninger (Public Procurement of Innovative Solutions).

Se den fulde oversigt over hvad du kan søge støtte til:

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 26. september 2019