Fremtidige og fremspirende teknologier, FET

FET støtter pionerforskning med høj risiko, som har et stort, langsigtet teknologisk eller samfundsmæssigt potentiale. FET beskrives ofte som en stifinder for fremtidig forskning i banebrydende nye teknologier, der kan øge Europas globale industrielle og teknologiske konkurrenceevne.
Kontakt
Anne Overgaard Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 51
Email: aoj@ufm.dk

Hvem kan søge

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Da de udforskede teknologier under FET-programmet ofte er på et meget tidligt stadie og har en lang modningsproces til anvendelse/markedet, er det kun en relativt lille andel af midlerne, der forventes at gå til virksomheder.

Succesfulde FET-projekter

Ansøgningsfrister

Se opslag og frister for FET Open, FET-Proactive og FET Flagships på:

Hvem står bag?

Hovedområder i programmet

FET Open støtter forskning i visionær teknologi inden for alle teknologiområder.

FET Innovation Launchpad, kan søges hvis man allerede har midler fra FET, og man med disse midler har gjort en opdagelse man gerne vil have til marked. Midler må ikke bruges til forskning, men kan bruges til at lave markedsanalyse, udvikle en business case, købe patent eller tilsvarende tidlige aktiviteter, der kan få ens opdagelse tættere på marked.

FET-Proactive støtter forskning i visionær teknologi inden for på forhånd udvalgte områder. 

FET Flagships er store, videnskabsdrevne forskningsinitiativer. Der er i øjeblikket to igangværende FET-Flagship-projekter, som blev udvalgt i januar 2013: Graphene og HumanBrainProject. Det drejer sig om både store og meget langvarige projekter med en bred deltagerkreds. Det forventes, at hvert flagskib vil have et budget på op mod 50 millioner euro pr. år i en ti-årig periode. Fra 2018 søsatte kommissionen et Flagskib om Kvanteteknolologi med navnet The Quantum Technologies Flagship.

Fra efteråret 2019 vil der også være FET-emner i arbejdsprogrammet for The European Innovation Council (EIC). 

Hvad kan du søge støtte til?

  • Forsknings- og samarbejdsprojekter
    (Research & Innovation Actions): Forskningsprojekter af varierende størrelse, der spænder fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter.
  • Koordinerings- og støtteaktioner
    (Coordination and Support Actions): Projekter, der fremmer videndeling og erfaringsudveksling.

Se oversigten:

Krav til ansøgere

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Læs mere om 

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:  

Senest opdateret 08. juni 2020