Hvad er Horizon 2020?

Horizon 2020 er EU's støtteprogram for forskning og innovation. Programmet gælder for årene 2014 - 2020 med et budget på 75 milliarder euro og yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl.

Visionen bag Horizon 2020

Horizon 2020, som også blot kaldes H2020, er det største forsknings- og innovationsprogram i EU's historie.

Visionen bag Horizon 2020 er, at excellent forskning, banebrydende innovationsprojekter og udvikling af nye teknologier skal bidrage til blandt andet at skabe vækst og job i fremtidens Europa og medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor.

Målet er, at Horizon 2020 vil føre til nyskabende forskning, innovative løsninger og nye teknologier ved at give støtte hele vejen fra idé til marked og bygge bro på tværs af grænser og sektorer.

I Horizon 2020 er der lagt fokus på tværfagligt, internationalt samarbejde mellem forskere, virksomheder og end-users, og en række projekter vil derfor kræve flere deltagere.

Se EuroCenters introduktionsvideo til Horizon 2020


Hvem kan pnå støtte?

Midler i Horizon 2020 kan søges af innovative virksomheder, forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner, foreninger, NGO´er m.fl,

Programmet giver også mulighed for samarbejde med partnere uden for EU's grænser, dog med særlige regler knyttet hertil. Du kan læse om disse regler her:

Midlerne i Horizon 2020 uddeles i åben konkurrence, og pengene følger dermed de mest innovative ideer, den bedste forskning og de stærkeste konsortier.

Strukturen i Horizon 2020

Programmet er organiseret omkring tre søjler, som samler forskning og innovation under følgende overskrifter:

  • Videnskabelig topkvalitet
  • Industrielt lederskab
  • Samfundsmæssige udfordringer

Hver søjle rummer en række delprogrammer, som hver især har fokus på et særligt indsatsområde, f.eks. bioøkonomi, sundhed, innovation i SMV´er og forskermobilitet.

Fordelingen af midlerne i de enkelte delprogrammer beskrives i såkaldte arbejdsprogrammer, som du kan finde på:

Opslag/Calls

Hvert år offentliggør Europa-Kommissionen de konkrete emner i de forskellige delprogrammer, som de efterlyser projektforslag om og støtter økonomisk via Horizon 2020.

 

Senest opdateret 04. september 2019