Hvad er Horizon 2020?

Horizon 2020 er EU's støtteprogram for forskning og innovation. Programmet gælder for årene 2014 - 2020, har et budget på 75 milliarder euro og yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl.

Visionen bag Horizon 2020

Horizon 2020, som også blot kaldes H2020, er det største forsknings- og innovationsprogram i EU's historie.

Visionen bag Horizon 2020 er, at excellent forskning, banebrydende innovationsprojekter og udvikling af nye teknologier skal medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor og samtidig bidrage til blandt andet at skabe vækst og job i fremtidens Europa.

Målet er, at Horizon 2020 vil føre til nyskabende forskning, innovative løsninger og nye teknologier ved at give støtte hele vejen fra idé til marked og bygge bro på tværs af grænser og sektorer.

I Horizon 2020 er der lagt fokus på tværfagligt, internationalt samarbejde mellem forskere, virksomheder og end-users, og en række projekter vil derfor kræve flere deltagere.

Se EuroCenters introduktionsvideo til Horizon 2020


Hvem kan opnå støtte?

Midler i Horizon 2020 kan søges af innovative virksomheder, forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner, foreninger, NGO'er m.fl.

Du kan læse mere om reglerne for deltagelse her:

Midlerne i Horizon 2020 uddeles i åben konkurrence, og pengene følger dermed de mest innovative idéer, den bedste forskning og de stærkeste aktører.

Strukturen i Horizon 2020

Programmet er organiseret omkring tre søjler, som samler forskning og innovation under følgende overskrifter:

  • Videnskabelig topkvalitet
  • Industrielt lederskab
  • Samfundsmæssige udfordringer

Hver søjle rummer en række delprogrammer, som hver især har fokus på et særligt indsatsområde, f.eks. bioøkonomi, sundhed, innovation i SMV'er og forskermobilitet.

Fordelingen af midlerne i de enkelte delprogrammer beskrives i såkaldte arbejdsprogrammer, som du kan finde på:

Opslag/Calls

Hvert år offentliggør Europa-Kommissionen de konkrete emner i de forskellige delprogrammer, som kan støttes økonomisk via Horizon 2020.

Senest opdateret 14. januar 2020