Hvad kan du få støtte til og hvor meget?

Hvad du kan få støtte til, afhænger af, hvilket program i Horizon 2020 du vil søge midler fra, og hvilken projekttype du søger midler til.

Nedenfor kan du læse mere om mulighederne inden for 'Samfundsmæssige udfordringer og Industrielt lederskab', 'Det Europæiske Forskningsråd (ERC)' og 'Marie Skłodowska-Curie Actions'.

Samfundsmæssige udfordringer og Industrielt lederskab

Under dette delprogram kan du søge om midler til følgende fire projekttyper:

 1. Forsknings- og innovationsprojekter
  (Research and Innovation Actions, RIA)
 2. Innovationsprojekter
  (Innovation Actions, IA)
 3. Koordinerings- og støtteprojekter
  (Coordination and Support Actions, CSA)
 4. EIC Accelerator Pilot.

Oversigten viser, hvem der kan søge de forskellige projekttyper, og hvad EU yder i støtte.

ProjekttypeHvem kan søgeHvad yder EU i støtte
Forsknings- og innovationsprojekter:
Projekterne varierer i omfang og varighed fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter.
Konsortier bestående af mindst tre partnere fra forskellige EU-medlemslande og associerede lande.

100 % af alle direkte projektrelaterede omkostninger

25 % medfinansiering af de indirekte omkostninger (overhead).

Innovationsprojekter:
Projekter med særligt fokus på aktiviteter tættere på markedet f.eks. udvikling af prototyper, test og demonstration.
Konsortier bestående af mindst tre partnere fra forskellige EU-medlemslande og associerede lande.

70 % af alle direkte projektrelaterede omkostninger

For non-profit institutioner/organisationer er satsen 100 % medfinansiering af projektomkostningerne

25 % medfinansiering af de indirekte omkostninger (overhead).

Koordinerings- og støtteprojekter:
Projekter som fremmer videndeling og udveksling af erfaring.
Mindst en juridisk enhed (en institution, virksomhed eller lignende), men kan også være et konsortium med partnere fra forskellige EU-medlemslande og associerede lande.

100 % af alle direkte projektrelaterede omkostninger

25 % medfinansiering af de indirekte omkostninger (overhead).

EIC Accelerator Pilot:
Projekter udelukkende med deltagelse af en eller flere små- og mellemstore virksomheder (SMV’er).
En SMV eller konsortier bestående af SMV'er fra EU-medlemslande eller associerede lande.

Fase 1: Op til 50.000 euro til feasibility study

Fase 2: 0,5-2,5 mio. euro til forskning, udvikling og demonstration

Fase 3: Gratis rådgivning

Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

Under Det Europæiske Forskningsråd (ERC) kan forskere søge om følgende fem bevillingstyper:

 1. Starting Grant
 2. Consolidator Grant
 3. Advanced Grant
 4. Synergy Grant
 5. Proof of Concept (kan kun søges, hvis man tidligere har modtaget en af de andre typer ERC-grant) 

Skemaet viser varighed og støttebeløb for de forskellige bevillingstyper.

BevillingstypeVarighedBeløb
Starting Grant Op til fem år Op til 1,5 mio. euro
Consolidator Grant Op til fem år Op til 2 mio. euro
Advanced Grant Op til fem år Op til 2,5 mio. euro
Synergy Grant Op til seks år Op til 10 mio. euro
Proof of Concept Op til 1 ½ år  Op til 150.000 euro

Marie Skłodowska-Curie Actions

Under delprogrammet Forskermobilitet og Uddannelse, også kendt som Marie Skłodowska-Curie Actions, kan man søge om følgende projekttyper:

 1. Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)
 2. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
 3. Marie Skłodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)
 4. European Researchers’ Night (NIGHT)
 5. Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
 6. Special Needs Lump Sum Allowance (SNLS)

Skemaet viser projektets varighed og antallet af forskermåneder for de forskellige bevillingstyper.

ProjekttypeProjektets varighedForskermåneder for den enkelte forsker
ITN
Fælles forskertrænings- og/eller ph.d. programmer på tværs af lande.
48 måneder 3–36 måneder
IF
Træning og international, intersektoriel mobilitet for erfarne forskere.
12-36 måneder 12-36 måneder
COFUND
Udvikling af nye eller eksisterende, regionale og nationale programmer til at omfavne international, intersektoriel og interdisciplinær forskertræning og transnational samt tværsektoriel mobilitet.
36-60 måneder min. 3 måneder
NIGHT
Gennemførelse af arrangementet 'European Researchers’ Night' om formidling af forskning og innovation.
24 måneder Følger satserne for 'Koordinerings- og Supportaktioner"
RISE
Udveksling af medarbejdere og deling af viden og idéer fra forskning til marked (og vice-versa) via internationalt og intersektorielt samarbejde.
48 måneder  1-12 måneder

Special Needs Lump Sum Allowance (SNLS)
Kan kun søges, hvis man har et igangværende grant (ITN, IF, RISE eller COFUND), til dækning af udgifter ifbm. bevillingsmodtagers handicap.

Man kan søge op til 60.000 euro til hele projektperioden.

Senest opdateret 09. oktober 2019