Hvem kan deltage?

Horizon 2020 er åben for deltagere fra hele verden. Men der er en række specifikke regler for internationale deltagere. Du kan i det følgende få et overblik over de vigtigste regler, du skal kende til, når du vil søge støtte via Horizon 2020.

Hvem kan deltage

Horizon 2020 er åben for alle juridiske enheder. Det betyder at enkeltpersoner, forskere, virksomheder, institutioner, universiteter, foreninger, organisationer, mv., der er etableret i et EU-medlemsland eller et land, som er associeret med Horizon 2020, kan deltage og modtage støtte fra programmet.

Til EU-lande regnes også de oversøiske lande og territorier, der er knyttet til EU-landet, som f.eks. Grønland.


De associerede lande er:
 • Albanien
 • Bosnien-Hercegovina
 • FYR Makedonien
 • Island
 • Israel
 • Montenegro
 • Norge
 • Republikken Moldova.
 • Serbien
 • Tyrkiet

Horizon 2020 fremmer internationalt, tværfagligt samarbejde, og for de fleste af delprogrammerne gælder, at et projekt kræver deltagelse af mindst tre partnere fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Undtagelser herfor findes bl.a. i EIC Accelerator Pilot og de personlige stipendier, som er baseret på individuel deltagelse.

Internationale konsortier

For de delprogrammer, som kræver flere deltagere i et projekt, er hovedreglen, at der skal deltage mindst tre partnere fra forskellige EU-medlemslande eller associerede lande i et internationalt konsortium.

Det er muligt at medtage partnere fra den øvrige del af verden, men der gælder i så fald særlige regler for støtte.

Nogle udviklings- og mellemindkomstlande kan modtage støtte på lige fod med deltagere fra EU-lande. I arbejdsprogrammerne henvises til en liste over, hvilke lande der falder i denne kategori. Til disse lande hører en lang række asiatiske, afrikanske, sydamerikanske og mellemøstlige lande samt de europæiske lande uden for EU-samarbejdet.

Lande som USA, Japan, BRIC-landene og Schweiz kan også deltage, men kan kun få støtte i særlige tilfælde:

 1. Hvis der er indgået en bilateral aftale om forsknings- eller teknologisamarbejde mellem EU og det pågældende land,
 2. Hvis det står udtrykkeligt i opslagsteksten, at ansøgere fra disse lande kan modtage støtte,
 3. Hvis man kan overbevise Europa-Kommissionen om, at lige præcis denne partner er afgørende for projektets gennemførelse og tilfører projektet f.eks. helt særlige kompetencer eller ekspertise, adgang til særlig forskningsinfrastruktur, adgang til et særligt geografisk område eller adgang til data.

Oftest vil partnere fra disse lande dog få støtte til deltagelse i Horizon 2020-projekter via national finansiering.

 

Senest opdateret 02. oktober 2019