Lederskab inden for støtte- og industriteknologier - LEIT

Visionen er, at Europa bliver globalt førende inden for en række strategiske vækstteknologier.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 66
E-mail: cho@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 26
E-mail: and@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 08
E-mail: bva@ufm.dk

LEIT står for Leadership in Enabling and Industrial Technologies. Programmet støtter forskning, udvikling og demonstration inden for en række tværgående og strategiske teknologier, der understøtter fremskridt inden for et bredt spektrum af samfundsmæssige udfordringer.

Fokus er på en række vækstteknologier som mikro- og nanoteknologi, elektronik, fotonik, bioteknologi, avancerede materialer og avancerede produktionsprocesser, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og rumfart. De højteknologiske projekter skal bidrage til, at Europa bliver globalt førende på disse områder, og skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne og produktivitet.

Hvem kan søge?

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Ansøgningsfrist

Se opslag og frister på:

Hvem står bag?

Europa-Kommissionen

Hovedområder i LEIT

LEIT består af tre fokusområder: IKT, Nano og Rumfart.

IKT-programmet

Programmet dækker syv hovedområder:

1) Teknologier til digitalisering af europæisk industri
2) Europæisk datainfrastruktur: Avancerede computere, Big Data & Cloud
3) 5G
4) Fremtidens Internet
5) Digitale innovationsHubs og platforme
6) Cybersikkerhed
7) Tværgående aktiviteter, eksempelvis finansielle teknologier og samarbejde kunst/innovation

Der lægges op til tværfagligt samarbejde og der er blandt andet muligheder for kreative industrier, f.eks. spilindustri, og samfundsvidenskab og humaniora under flere af programmets opslag.

IKT er en tværgående teknologi, der understøtter fremskridt inden for en lang række anvendelsesområder. Derfor er der i høj grad også muligheder for IKT–relateret forskning og innovation under de forskellige samfundsmæssige udfordringer. Eksempelvis går cirka 15 procent af budgettet under "Sundhedsudfordringen" til forsknings- og innovationsprojekter i krydsfeltet mellem sundhed og IKT. Ligeledes er der muligheder for grundforskning i IKT under "Videnskab i verdensklasse".

Programmet for nanovidenskab, avancerede materialer, produtionsteknologier- og processer & bioteknologi (NMPB)

Dette program dækker ti hovedområder:

 • Brobygning mellem nanoteknologi-forskning og marked
 • Nanoteknologi og avancerede materialer til sundhedspleje
 • Nanoteknologi og avancerede materialer til klimaløsninger og energieffektivitet
 • Tværgående potentialer for nanoteknologi og avancerede materialer
 • Sikkerhed vedrørende nanoteknologi-baserede applikationer og regulering
 • Bioteknologi
 • Fremtidens Fabrikker (FOF)
 • Energieffektive bygninger (EEB)
 • Bæredygtige procesindustrier (SPIRE)
 • SMV-instrumentet

NMPB-programmet dækker et meget bredt område med en række forskellige perspektiver. Der lægges op til tværfagligt samarbejde, hvor der blandt andet er mulighed for samarbejde med felterne IKT, sundhed, energi og klima, samfundsvidenskab og humaniora samt blandt andet procesindustrier og kreative industrier.

Rumfartsprogrammet

Dette program dækker fem hovedområder:

 1. Satellitnavigation (Galileo)
 2. Jordobservation (Copernicus)
 3. Den europæiske rumsektors konkurrenceevne: teknologi og videnskab
 4. Beskyttelse af ruminfrastruktur
 5. SMV-instrumentet.

Rumprogrammet dækker udnyttelse af data fra EU’s jordobservations- og satellitnavigationsprogram. Hertil kommer projekter, der skal videreudvikle teknologierne inden for samme programmer. Rumprogrammet indeholder også udvikling af teknologier, der skal fremme den europæiske rumindustris konkurrenceevne.

Dertil kommer en række projekter, der skal støtte entreprenørskab, start-ups og uddannelses- og udbredelsesaktiviteter. Projekterne er fra et lavt til højt TRL niveau (Technology readiness levels).

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions):
  Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions):
  Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions):
  Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • SMV-projekter (SME Instrument):
  Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Se oversigten:

Krav til ansøgere

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 19. februar 2018