Lederskab inden for støtte- og industriteknologier - LEIT

Visionen er, at Europa bliver globalt førende inden for en række strategiske vækstteknologier.
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk
Birgitte Vedelstorp Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 08
Email: bva@ufm.dk
Line Lange Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk

LEIT står for Leadership in Enabling and Industrial Technologies. Programmet støtter forskning, udvikling og demonstration inden for en række tværgående og strategiske teknologier, der understøtter fremskridt inden for et bredt spektrum af samfundsmæssige udfordringer.

Fokus er på en række vækstteknologier som mikro- og nanoteknologi, elektronik, fotonik, bioteknologi, avancerede materialer og avancerede produktionsprocesser, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og rum. De højteknologiske projekter skal bidrage til, at Europa bliver globalt førende på disse områder, og skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne og produktivitet.

Hovedområder i LEIT

LEIT består af tre fokusområder:

Hvem kan søge?

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Ansøgningsfrist

Se opslag og frister på:

Hvem står bag?

Europa-Kommissionen

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions):
  Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions):
  Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions):
  Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • SMV-projekter (SME Instrument):
  Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Se oversigten:

Krav til ansøgere

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 02. april 2020