Rummelige samfund

Du kan søge støtte til forsknings- og innovationsprojekter med fokus på skabelse og styrkelse af rummelige, innovative, inkluderende og reflekterende europæiske samfund i en tid med socio-økonomiske udfordringer.

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen.

Der er tale om et delprogram i Horizon 2020. Delprogrammets officielle titel er: Europa i en verden i forandring – rummelige, innovative og reflekterende samfund.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til udvikling af projekter, som er målrettet skabelsen af rummelige, innovative, kreative, reflekterende og inkluderende europæiske samfund bl.a. gennem inddragelse af borgere, samfundsorganisationer og erhvervslivet mhp. at kunne imødegå Europas socioøkonomiske udfordringer fremadrettet.

Programmet består af fire hovedområder:
•    Migration
•    Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution
•    Governance for the future.

De projekttyper, der ydes støtte til, er:

  • Forsknings- og innovationsprojekter (Research and Innovation Actions).
  • Innovationsprojekter (Innovation Actions).
  • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions), som er mindre netværk inden for afgrænsede tematiske områder.

I følgende oversigt, kan du se en tabel for støtterater:

Hvem kan søge?

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (f.eks. GTS-institutter), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Ansøgningsfrister

Se aktuelle opslag og ansøgningsfrister på Europa-Kommissionens Participant Portal:

Krav til ansøgere

Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere. Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Læs mere

Du kan læse mere uddybende information på Europa-Kommissionens hjemmeside:


Du kan også benytte dig af følgende eksterne links:

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 15. maj 2018