Sikkerhed

Delprogrammet støtter forsknings- og innovationsprojekter, som sigter mod beskyttelse af Europas borgere, samfund og økonomi, herunder ejendom, infrastruktur og services, fremskridt, politisk stabilitet og velfærd.
Kontakt
Line Lange Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk

Delprogrammets officielle titel:

Sikre samfund – beskyttelse af Europas og dets borgeres frihed og sikkerhed.

Budgettet for 2018-2020 er ca. 716 mio. euro (ca. 5,3 mia. kr.). Bemærk at der kan være konkrete emner relateret til sikkerhed i andre delprogrammer. 

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen.

Der er tale om et delprogram i Horizon 2020.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til at arbejde med projekter, som kan fremme beskyttelsen af europæiske samfund mod sikkerhedstrusler såsom kriminalitet og terrorisme, digitale trusler, miljøforurening og katastrofer. Programmet er inddelt i en række hovedområder.

Programmets hovedområder

Beskyttelse af mennesker i byer og infrastruktur, herunder:

 • Opdagelse og beredskab ved kombinerede fysiske og cyber trusler imod kritisk infrastruktur
 • Sikkerhed i byer, herunder det offentlige rum

Samfundets modstandsdygtighed overfor katastrofer, herunder:

 • Menneskelige/sociale/samfundsmæssige/organisatoriske faktorer
 • Teknologi til akutberedskab (first responders)
 • Præ-standardisering til højere interoperabilitet for udstyr og service
 • Netværk til markedsmodning af CBRN-teknologi
 • Håndtering af pandemiske kriser

Bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme, herunder:

 • Menneskelige/sociale/samfundsmæssige/organisatoriske faktorer
 • Teknologi
 • Information og datastrømme
 • Opdagelse, viden og retsvidenskab om sprængstoffer

Grænsesikkerhed og ekstern sikkerhed, herunder:

 • Menneskelige/sociale/samfundsmæssige/organisatoriske faktorer
 • Teknologi
 • Praktisk demonstration af udviklede løsninger

Digital sikkerhed, herunder:

 • Digitalt privatliv og databeskyttelse
 • Håndtering af cyberangreb, bl.a. for SMV’er.
 • Strøm- og energisystemer og kritiske sektorer

Andet:

 • Tvær-europæiske netværk for practitioners 
 • Strategisk præ-kommercielt indkøb
 • Ekspertbistand til håndtering af projekter
 • Workshops, konferencer og analyser

Aktuelle muligheder under delprogrammet sikkerhed

Her kan du se hele arbejdsprogrammet for perioden 2018-2020:

Du har også mulighed for at søge i de aktuelle opslag og se konkrete ansøgningsfrister på:

Projekttyper der ydes støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions): Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions): Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions): Projekter som fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • Ekspertkontrakter
 • Offentligt indkøb.

I følgende oversigt, kan du se en tabel for støtterater:

Hvem kan søge

Alle virksomheder, institutioner, organisationer, universiteter, forskningsinstitutioner, mv., som er etableret i et EU-medlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan søge støtte. Arbejdsprogrammet vil spænde vidt og være relevant for ansøgere med forskellig faglig baggrund.

  Krav til ansøgere

  Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere. Et projektkonsortium skal bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

  Læs mere

  Du kan læse mere uddybende information på Europa-Kommissionens hjemmeside:

  Få rådgivning

  EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

  Arrangementer

  EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
  Spørgsmål og svar om Horizon 2020

  Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

  Senest opdateret 02. april 2020