Sikkerhed

Delprogrammet støtter forsknings- og innovationsprojekter, som sigter mod beskyttelse af Europas borgere, samfund og økonomi, herunder ejendom, infrastruktur og services, fremskridt, politisk stabilitet og velfærd.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 83 71
E-mail: jtp@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +32 2 213 41 65
E-mail: arh@ufm.dk

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen

Der er tale om et delprogram i Horizon 2020. Delprogrammets officielle titel er: Sikre samfund – beskyttelse af Europas og dets borgeres frihed og sikkerhed. Budgettet for 2018-2020 er ca. 716 mio. euro (ca. 5,3 mia. kr.). Bemærk at der kan være konkrete emner relateret til sikkerhed i andre delprogrammer. Der åbnes for første runde ansøgninger i marts 2018 med ansøgningsfrist den 23. august 2018.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til at arbejde med projekter, som kan fremme beskyttelsen af europæiske samfund mod sikkerhedstrusler såsom kriminalitet og terrorisme, digitale trusler, miljøforurening og katastrofer. Programmet er inddelt i en række hovedområder.

Hovedområder i delprogrammet 2018-2020

Beskyttelse af mennesker i byer og infrastruktur, herunder:

 • Opdagelse og beredskab ved kombinerede fysiske og cyber trusler imod kritisk infrastruktur
 • Sikkerhed i byer, herunder det offentlige rum

Samfundets modstandsdygtighed overfor katastrofer, herunder:

 • Menneskelige/sociale/samfundsmæssige/organisatoriske faktorer
 • Teknologi til akutberedskab (first responders)
 • Præ-standardisering til højere interoperabilitet for udstyr og service
 • Netværk til markedsmodning af CBRN-teknologi
 • Håndtering af pandemiske kriser

Bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme, herunder:

 • Menneskelige/sociale/samfundsmæssige/organisatoriske faktorer
 • Teknologi
 • Information og datastrømme
 • Opdagelse, viden og retsvidenskab om sprængstoffer

Grænsesikkerhed og ekstern sikkerhed, herunder:

 • Menneskelige/sociale/samfundsmæssige/organisatoriske faktorer
 • Teknologi
 • Praktisk demonstration af udviklede løsninger

Digital sikkerhed, herunder:

 • Digitalt privatliv og databeskyttelse
 • Håndtering af cyberangreb, bl.a. for SMV’er.
 • Strøm- og energisystemer og kritiske sektorer

Andet:

 • Tvær-europæiske netværk for practitioners 
 • Strategisk præ-kommercielt indkøb
 • Ekspertbistand til håndtering af projekter
 • Workshops, konferencer og analyser

De projekttyper, der ydes støtte til, er:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions): Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions): Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions): Projekter som fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • Ekspertkontrakter
 • Offentligt indkøb.

I følgende oversigt, kan du se en tabel for støtterater:

Hvem kan søge?

Alle virksomheder, institutioner, organisationer, universiteter, forskningsinstitutioner, mv., som er etableret i et EU-medlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan søge støtte. Arbejdsprogrammet vil spænde vidt og være relevant for ansøgere med forskellig faglig baggrund.

Ansøgningsfrist

Se aktuelle opslag og ansøgningsfristerpå Europa-Kommissionens hjemmeside:

Krav til ansøgere

Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere. Et projektkonsortium skal bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Læs mere

Du kan læse mere uddybende information på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 19. februar 2018