Sikkerhed

Delprogrammet støtter forsknings- og innovationsprojekter, som sigter mod beskyttelse af Europas borgere, samfund og økonomi, herunder ejendom, infrastruktur og services, fremskridt, politisk stabilitet og velfærd.

Hvem udbyder delprogrammet

EU-Kommissionen

Der er tale om et delprogram i Horizon 2020. Delprogrammets officielle titel er: Sikre samfund – beskyttelse af Europas og dets borgeres frihed og sikkerhed.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til at arbejde med projekter, som kan fremme beskyttelsen af europæiske samfund mod sikkerhedstrusler såsom kriminalitet og terrorisme, digitale trusler, miljøforurening og katastrofer bl.a. gennem forbedret grænsesikkerhed og udvikling af nye teknologier.

Hovedområder i delprogrammet:

 • Samfundets modstandsdygtighed overfor katastrofer, herunder:

- Krisehåndtering og civil beskyttelse
- Modstandsdygtighed overfor katastrofer og
  klimaforandringer
- Beskyttelse af kritisk infrastruktur
- Interoperabilitet for kommunikationsteknologi
- Etisk/social dimension

 • Bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme, herunder:

- Retsvidenskab
- Muligheder for retshåndhævelse
- Urban sikkerhed
- Etisk/social dimension

 • Grænsesikkerhed og ekstern sikkerhed, herunder:

- Maritim grænsesikkerhed
- Grænseovergange
- Supply Chain sikkerhed
- Ekstern sikkerhed
- Etisk/social dimension

 • Digital sikkerhed, herunder:

- Privatliv
- Beskyttelse af information og deling af information
- IKT i beskyttelse af kritisk infrastruktur
- Adgangskontrol
- Risiko styring til beskyttelse af cyber-sikkerhed
- Beskyttelse af eService

De projekttyper, der ydes støtte til, er:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions):
  Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions):
  Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions):
  Projekter som fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • SMV-projekter (SME Instrument):
  Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

I følgende oversigt, kan du se en tabel for støtterater:

Hvem kan søge?

Alle virksomheder, institutioner, organisationer, universiteter, forskningsinstitutioner, mv., som er etableret i et EU-medlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan søge støtte. Arbejdsprogrammet vil spænde vidt og være relevant for ansøgere med forskellig faglig baggrund.

Ansøgningsfrist

Se aktuelle opslag og ansøgningsfristerpå Europa-Kommissionens hjemmeside:

Krav til ansøgere

Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere. Et projektkonsortium skal bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Læs mere

Du kan læse mere uddybende information på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020       

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 11. maj 2017