Transport

Du kan søge støtte til europæiske projekter med fokus på intelligent, grøn og integreret transport.
Kontakt
Anne Maibohm Haridt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Delprogrammets officielle titel:

Intelligent, grøn og integreret transport.

Hvem udbyder delprogrammet

Europa-Kommissionen.

Hvad kan du søge støtte til

Forsknings- og innovationsprojekter, som kan bidrage til udviklingen af et ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt, sikkert og integreret europæisk transportsystem.

Programmets hovedområder

Programmet indeholder fire hovedområder:

Ressourceeffektiv transport, der respekterer miljøet

 • Renere og mindre støjende fly, biler, toge og skibe
 • Udvikling af intelligent udstyr, infrastrukturer og services
 • Forbedring af transport og mobilitet i urbane områder.

Bedre mobilitet, mindre trafikophobning, øget sikkerhed og tryghed

 • En markant reduktion af trafikophobning
 • Signifikante forbedringer af mobiliteten af mennesker og fragt
 • Udvikling og anvendelse af nye koncepter for fragttransport og logistik
 • Forbedring af sikkerhed, samt færre ulykker og dødsfald.

Europæisk transportsektor som globalt ledende

 • Udvikling af næste generations transportmidler, som skal sikre markedsdele i fremtiden
 • Smarte kontrolsystemer
 • Avancerede produktionsprocesser
 • Udforskning af innovative koncepter for transportsektoren.

Socioøkonomisk og adfærdsmæssig forskning og fremsynede aktiviteter til fastlæggelse af politik

 • Støtte politikudviklingen for at øge innovation og imødekomme fremtidens udfordringer inden for transportsektoren.

 

Transport-delprogrammet udmøntes også igennem offentlig-private partnerskaber. Læs mere om de enkelte partnerskaber her:

 

Aktuelle muligheder under delprogrammet Transport

Her kan du se hele arbejdsprogrammet for perioden 2018-2020:

Du har også mulighed for at søge i de aktuelle opslag og se konkrete ansøgningsfrister på:

Projekttyper der ydes støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions): Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af 2-3 års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter af 3-5 års varighed
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions): Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteprojekter (Coordination and Support Actions): Projekter, der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • SMV-projekter (EIC Accelerator Pilot): Projekter med deltagelse af udelukkende små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

I følgende oversigt kan du se en tabel for støtterater:

Hvem kan søge

Alle virksomheder, institutioner, organisationer, universiteter, forskningsinstitutioner, mv., som er etableret i et EU-medlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan søge støtte. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Krav til ansøgere

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande. Der er dog undtagelser. For de forskellige bevillingstyper gælder følgende regler for ansøgere:

 • Forsknings- og innovationsprojekter samt Innovationsprojekter: Mindst tre partnere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande
 • Koordinerings- og støtteprojekter: Mindst en institution fra et EU-land eller associeret land
 • SMV-projekter: Mindst en SMV fra et EU-land eller associeret land.

Læs mere 

Du kan læse mere uddybende information om Transport i Horizon 2020 på Europa-Kommissionens hjemmeside

Få rådgivning

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse rådgiver sammen med rådgivernetværket EU-DK Support om Horizon 2020. Rådgiverne kan hjælpe dig i hele processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit projekt.

Arrangementer

EuroCenter afholder webinarer, kurser og arrangementer, som hjælper ansøgere med at få overblik over mulighederne, succes med deres ansøgninger og afrapportering. Du kan se EuroCenters arrangementer og tilmelde dig her:
Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du svar på de spørgsmål, som virksomheder, forskere, rådgivere m.fl. oftest stiller EuroCenter:

Senest opdateret 27. september 2019